Зокрема, вказано, що порядок обліку та оплати часу прямування працівників залізничного транспорту від постійного пункту збору до місця виконання робіт і в зворотному напрямку, яке відбувається поза межами робочої зміни, встановленої графіком роботи, передбачено одним із положень Особливостей регулювання робочого часу та часу відпочинку окремих категорій працівників, затверджених наказом 40-Ц. Керівники структурних підрозділів з метою своєчасного виконання обсягів робіт, додержання технологічного процесу, який максимально підвищує продуктивність праці робітників, повинні забезпечувати оптимальні шляхи прямування до місця виконання робіт та в зворотному напрямку, застосовувати раціональні та гнучкі режими робочого часу тощо.

«Перелік професій працівників, які для забезпечення технологічних процесів прямують до місця виконання робіт поза межами робочої зміни, визначається у структурних підрозділах самостійно і вноситься як додаток до колдоговорів цих підрозділів. Цей перелік не може відповідати переліку професій і посад працівників, які підлягають обов’язковому попередньому та періодичним медичним оглядам (наказ Міністерства інфраструктури від 29.04.2010 р., № 240).

Що стосується закріплення права визначення переліку посад колдоговорами структурних підрозділів, то пунктом 1.6 Галузевої угоди передбачено, що питання трудових відносин, які мають свою специфіку роботи, регулюються на місцях колективними договорами залізниць та їх структурних підрозділів», – наголошено у спільному листі.

Відділ інформації Ради профспілки