Рада профспілки видала збірку матеріалів VI з’їзду профспілки залізничників і транспортних будівельників України. Брошуру розіслано в дорпрофсожі для подальшого розповсюдження.