Вимоги
 до керівництва АТ «Укрзалізниця»

В галузі склалася критична ситуація із забезпеченням матеріально-технічними ресурсами, масовим відтоком кваліфікованих кадрів, в першу чергу робітничих професій, що вкрай негативно позначається на умовах праці залізничників та призводить до порушень трудового законодавства.

З метою забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту, безпеки руху, виконання чинної Галузевої угоди, створення працівникам Товариства умов для продуктивної праці, підняття престижності праці залізничників, підвищення їх добробуту та платоспроможності, зниження соціальної напруги у трудових колективах вимагаємо від  акціонерного товариства «Українська залізниця»:

1. Підвищити тарифні ставки і посадові оклади працівникам Товариства (крім вищого керівництва) з 1 квітня 2019 року не менше ніж на 25%.

2. Виплатити у першому півріччі 2019 року винагороду за підсумками роботи у 2018 році.

3. Встановити з 1 вересня 2019 року суму добових при відрядженні працівників  в межах України у розмірі 200 грн.

4. Не провадити протягом 2019 року скорочення чисельності  працівників у Товаристві з причини відсутності належного контингенту працівників на обсяг виконуваних робіт.

5. Прискорити роботу над проектом Колективного договору між АТ  «Українська залізниця» та Спільним представницьким органом профспілок.

6. Забезпечити у 2019 році організацію та фінансування оздоровчої кампанії в обсягах не менше попереднього року, включаючи організацію дитячого оздоровлення, здешевлення та придбання путівок за рахунок Товариства, утримання оздоровчих закладів (в тому числі тих, що перебувають у власності трудових колективів, або відповідних профспілкових органів).

7. Забезпечити фінансування професійного недержавного  пенсійного фонду «Магістраль» та перерахувати пенсійні внески на користь працівників Товариства.

Ухвалено на засіданні  Ради профспілки 28.03.2019 р.