Вимоги профспілки до Державної адміністрації залізничного транспорту України щодо вирішення соціально-трудових проблем у галузі

1. Підвищити тарифні ставки і посадові оклади працівників залізничного транспорту з 1.04.2013 року на 10%, а в цілому за рік на 25%.

2. Забезпечити гарантії зайнятості працівників, не допускати скорочень штату та чисельності працівників, для чого провести розрахунки нормативної чисельності працівників на обсяг роботи та довести до структурних підрозділів залізниць штатні розписи відповідно до нормативів чисельності, розробити програму зайнятості.

3. Забезпечити достовірний облік робочого часу, в т. ч. часу роботи надурочно та у вихідні дні у всіх структурних підрозділах залізниць, для чого розробити єдиний порядок обліку робочого часу по господарствах Укрзалізниці, налагодити дієвий контроль за обліком і забезпечити оплату фактично відпрацьованого робочого часу.

4. Забезпечити безумовне дотримання законодавства про працю у всіх структурних підрозділах залізниць. Притягувати до відповідальності роботодавців за порушення трудового законодавства.
Організувати роботу юридичних служб Укрзалізниці, залізниць, структурних підрозділів, юридичних  відділів, юрисконсультів  щодо забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання порушень трудового законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників, для чого призначити з числа працівників юридичних служб осіб, відповідальних  за цей напрямок роботи.

5. Забезпечити керівниками всіх рівнів безумовне виконання подань правової та технічної інспекцій Ради профспілки і профспілкових органів.

6. Створити в апараті Укрзалізниці окремий структурний підрозділ, який займався би питаннями соціального розвитку, ведення соціального діалогу на галузевому рівні, контролю за виконанням Галузевої угоди та колективних договорів.

7.  До вирішення питання відміни постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 року, №764 привести контрактну форму трудового договору з окремими категоріями працівників залізничного транспорту у відповідність до чинного законодавства України, розробити, за погодженням з профспілками, типову для галузі форму контракту і порядок укладання та розірвання контрактів.

8. Розробити механізм доведення структурним підрозділам залізниць фінансово-економічних показників у залежності від обсягів роботи та штатної чисельності працівників.

9. При формуванні проектів фінансових планів залізниць на 2013 рік передбачити:
9.1. зростання заробітної плати не менше ніж на 25% відповідно до Галузевої угоди;
9.2. виділення коштів для сплати внесків до Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль» у розмірі 3% заробітної плати працівника;
9.3. виділення коштів на фінансування житлової програми в сумі не менше ніж 100 млн. грн.;
9.4. виділення коштів на забезпечення трудових і соціальних гарантій залізничників, що передбачено Галузевою угодою та колективними договорами у повному обсязі, в тому числі об’єктів соціальної сфери.

10. Розглянути доцільність у подальшому комп’ютерного відбору провідників пасажирських вагонів для формування  поїзних бригад як такого, що не дав позитивного результату у питаннях покращення обслуговування пасажирів і утримання вагонів в належному стані.

11. Гарантувати працівникам, які зайняті у важких і шкідливих умовах праці, надання додаткових відпусток і доплат за умовами праці в залежності від результатів атестації робочих місць, незалежно від того, чи включені їх професії до Списків, затверджених Кабінетом Міністрів України.

12. За участю наукових організацій провести дослідження умов праці локомотивних бригад, перевтома яких може створити загрозу їх життю і здоров’ю  та небезпеку пасажирів, навколишнього середовища, та зробити обґрунтовані висновки щодо максимально допустимої тривалості безперервної роботи цієї категорії працівників.

13. Удосконалити порядок фінансового забезпечення проїзду залізничників у виробничих потребах. Не допускати придбання проїзних квитків із цією метою за рахунок працівників.

14. Не допускати застосування нетипових форм зайнятості (аутсорсинг, аустафінг, лізинг персоналу та інше) на роботах, пов’язаних із перевезеннями.