Від Уряду профспілка вимагає:

1. Забезпечити державну підтримку залізничного транспорту, безумовне виконання ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт».
2. Передбачити 100 % відшкодування залізницям витрат на перевезення пільгових категорій громадян в пасажирських і приміських поїздах.
3. Затвердити фінансовий план Укрзалізниці і залізниць з урахуванням видатків, необхідних для виконання в повному обсязі Галузевої угоди і колективних договорів.
4. Подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення статті 18 Закону України «Про транспорт» у відповідність із Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
5. Виступити із законодавчою ініціативою щодо внесення змін до законодавства з питань протидії корупції, якими передбачити вилучення з переліку осіб, на яких розповсюджується обмеження спільної роботи близьких родичів, посадових осіб підприємств, підрозділів залізничного транспорту.

До Укрзалізниці висунуто наступні вимоги:


1. Підвищити у 2015 році заробітну плату відповідно до Галузевої угоди , але не нижче рівня інфляції в країні.
2. Перейти з квітня поточного року на повний робочий тиждень.
3. Не здійснювати масових скорочень працівників, при визначенні чисельності керуватись визначеною нормативною чисельністю.
4. Виплатити протягом першого півріччя 2015 року «13-ту» заробітну плату за 2014 рік.
5. Відмінити рішення щодо припинення, скорочення фінансування видатків, передбачених окремими нормами Галузевої угоди і колективних договорів.
6. Передбачити у фінансових планах Укрзалізниці та залізниць видатки на виконання у повному обсязі зобов’язань за Галузевою угодою і колективними договорами.
7. Відновити порядок забезпечення залізничників службовими квитками для проїзду за службовими потребами.