Затверджено постановою президії Ради профспілки
від 18.04.2019 р., протокол  № пр-23


ВИМОГИ
ПРОФСПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ ДО КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


З метою забезпечення стабільної роботи залізничної галузі, безпеки руху поїздів, виконання чинної Галузевої угоди та колективних договорів, створення для працівників умов для продуктивної праці, підвищення добробуту працівників, зниження соціальної напруги у трудових колективах вимагаємо від Кабінету Міністрів України, як акціонера АТ «Укрзалізниця»:

1. Внести зміни до консолідованого фінансового плану АТ «Укрзалізниця», який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 133-р, та зобов’язати правління АТ «Укрзалізниця» ухвалити рішення про:
– підвищення годинних тарифних ставок і посадових окладів працівникам Товариства (крім вищого керівництва) з 1 квітня 2019 року не менше ніж на 25 %;
– виплату у першому півріччі 2019 року винагороди за підсумками роботи у 2018 році у розмірі не менше 50 % місячної тарифної ставки, посадового окладу;
– встановлення з 1 вересня 2019 року суми добових витрат при відрядженні працівників у межах України у розмірі 200 грн.;
– не провадити протягом 2019 року зменшення чисельності працівників у Товаристві з причини відсутності належного контингенту на обсяг виконуваних робіт;
– прискорення роботи над проектом Колективного договору між АТ «Українська залізниця» та Спільним представницьким органом профспілок;
– забезпечення у 2019 році організації та фінансування оздоровчої кампанії в обсягах не менше попереднього року, включаючи організацію дитячого оздоровлення, здешевлення та придбання путівок за рахунок Товариства, утримання оздоровчих закладів (у тому числі тих, що перебувають у власності трудових колективів або відповідних профспілкових органів);
– забезпечення фінансування Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль» та перерахування пенсійних внесків на користь працівників Товариства;
– проведення розрахунків нормативної чисельності працівників на обсяги роботи з урахуванням норм праці у регіональних філіях (філіях) і підпорядкованих їм виробничих (структурних) підрозділах та  розроблення і затвердження програми зайнятості;
– забезпечення достовірного обліку робочого часу, в тому числі часу роботи надурочно та у вихідні дні у всіх регіональних філіях (філіях) та підпорядкованих виробничих (структурних) підрозділах.

2. Переглянути постанову Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 1034 щодо встановлення посадового окладу керівникам підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, з метою встановлення зв’язку між розміром заробітної плати керівництва таких підприємств та тарифною ставкою робітника І розряду цих підприємств. Привести цей зв’язок до розрахункових стандартів залізничних компаній  Європейського співтовариства.

3. Передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» кошти на виконання ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт», а саме будівництво і реконструкцію магістральних залізничних ліній, об’єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезення пасажирів у поїздах далекого та місцевого сполучення.

4. Ініціювати внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р., № 2148-VIII щодо скасування права виходу на пенсію за вислугу років залізничникам, працюючих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

5. Зменшити фінансове навантаження на АТ «Укрзалізниця» за рахунок встановлення мінімального рівня податку на землю, що передбачено ст. 6 Закону України «Про залізничний транспорт».

6. Залишити чистий прибуток,  отриманий АТ «Укрзалізниця» за результатами роботи за 2018 рік, у розпорядженні  Товариства.

7. Забезпечити 100-відсоткову компенсацію  витрат, понесених АТ «Укрзалізниця»  за перевезення пільгових категорій  пасажирів – громадян України.