Відповідно до телеграфної вказівки від 28 квітня 2016 р., № Ц-2/3-2/876-16, надісланої на адресу керівників регіональних філій та філій ПАТ «Укрзалізниця» за підписами в. о. голови правління Є.Кравцова та члена правління О.Маріної, одночасно з виплатою заробітної плати працівникам буде проведено індексацію грошових доходів у квітні 2016 року у розмірі 2 %.
Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – 1378 грн.