ЛЬВІВ


Під час проведення заходів у рамках Тижня дій працівники висловилися, що найбільше їх турбує питання збереження робочих місць, проблема підготовки до зими, адже вугілля на залізниці залишилося менше місячного запасу. Вкрай складна ситуація склалася із забезпеченням залізничників спецодягом (10 %), спецвзуттям (1 %) і милом (25 %). З цього приводу вирішено звернутися до керівництва Укрзалізниці з проханням посприяти у розв’язанні цих питань.


Акцентувалась увага також на тому, що не завершено ремонт дахів на будівлях ремонтного цеху моторвагонного депо Львів, станцій Гнідава, Луцьк, в ужгородській колійно-машинній станції, ПТО пасажирського парку вагонного експлуатаційного депо Тернопіль. Не готові до роботи котельні на станціях Чернівці, Чернівці Північні, пункти обігріву колійників на станціях Костопіль, Турка. Розроблено заходи для вирішення цих та інших нагальних проблем.


Профпрацівники провели бесіди про правила поведінки на залізниці з учнями шкіл та студентами вишів. У структурних підрозділах тематично оформлено стенди і куточки профгрупоргів. Пасажирам роздано 5 тис. листівок і буклетів.


Анатолій ЯКИМ, завідувач відділу дорпрофсожу Львівської залізниці

ДНІПРОПЕТРОВСЬК


Напередодні Тижня дій МФТ найгостріші питання було винесено на спільне засідання президії дорожнього комітету профспілки та керівництва Придніпровської магістралі. Деякі з них вже вирішено позитивно. Так, замінено двері центрального входу на вокзалі Мелітополь. Повернуто зупинку приміських поїздів на станції Опільна. Вирішено питання придбання розчинників для очищення спецодягу у хімчистці Криворізького локомотивного депо. Прийнято рішення щодо виплати Дніпропетровською дирекцією грошової компенсації пенсіонерам-залізничникам дорожньої клінічної лікарні, які мають пічне опалення.
Направлено листи відповідальним керівникам щодо вирішення за компетенцією інших злободенних проблем.
На звернення спілчан станції Нижньодніпровськ-Вузол дорожньою санітарно-епідеміологічною станцією проведено заміри і підтверджено перевищення рівня шуму, внаслідок чого працівники і надалі отримуватимуть доплату за роботу зі шкідливими умовами праці.
Голови первинок Нікопольського вузла провели роз’яснювальну роботу серед пасажирів про правила безпеки на залізничному транспорті, малечі роздали тематичні закладки для підручників і пам’ятки.
Під час проведення заходів широко використовувалась символіка профспілки, проводилась фотозйомка.


Володимир РОМАНЕНКО, завідувач відділу дорпрофсожу Придніпровської залізниці

ХАРЬКОВ


Заместитель председателя дорпрофсожа Южной магистрали А.Артеменко, председатели Харьковского теркома Б.Шумлянский и профкома вагонного депо Основа Н.Богуславский встретились с работниками, осмотрели ход ремонтных работ в санитарно-бытовых помещениях, котельной, побеседовали с рабочими в цехах.


Побывав на главном материально-техническом складе, профработники отметили, что имеется достаточное количество костюмов «Зима», хлопчатобумажных, кислотостойких, влагозащищенных, а также костюмов сварщика, сигнальных жилетов, поставка же зимней спецодежды и спецобуви ожидается до конца октября.


Председатели первичек Лозовского узла провели рейд по предприятиям, который показал, что бытовые условия для работников в целом соответствуют требованиям, однако в доме связи дистанции сигнализации и связи требуется капитальный ремонт.


В Харьковской дирекции проведены проверки по безопасности движения и охраны труда на 17 станциях, во время которых выявлено 61 нарушение нормативных актов. Проведен оперативный разбор и приняты соответствующие меры.


Состоялись проверки и в локомотивном депо Основа.
Профактивисты Изюмской дистанции пути встретились с коллективами и провели тематические беседы с учениками местных школ.


Дорожным комитетом профсоюза Южной магистрали оформлено и напечатано 3,8 тыс. тематических плакатов, которые направлены во все первички и размещены на железнодорожных вокзалах и в пассажирском подвижном составе.


Андрей НЕЧИПОРЕНКО, заместитель председателя Харьковской территориальной профорганизации

КОНОТОП


В ремонтних цехах вагонного депо Конотоп Південно-Західної залізниці відбулися зустрічі профпрацівників зі спілчанами за участі керівництва структурного підрозділу, на яких основний акцент було зроблено на питання щодо утворення ПАТ «Українська залізниця».


На засіданні профкому за участі голови Конотопської територіальної профорганізації В.Шмаглія серед інших розглянуто таку злободенну тему, як підготовка до роботи у зимовий період та забезпечення працівників спецодягом і спецвзуттям. Відзначено, що підготовлено 34 будівлі та споруди, утеплено двері, вікна, замінено вікна та пошкоджене скло, виконано поточний ремонт системи опалення. Спецодягом та спецвзуттям деповчани забезпечені повністю, але для роботи в зиму необхідно отримати 5 костюмів «Зима», 20 костюмів «Гудок», 111 пар утеплених чобіт.


Юрій ШИШ, голова профорганізації вагонного депо Конотоп

ЗНАМЕНКА


Профкомы знаменских отряда ведомственной военизированной охраны, эксплуатационного и ремонтного вагонных депо, локомотивного депо, путевой машинной станции, Помошнянской дистанции пути по результатам проверок отметили общие недостатки: необеспеченность работников ведущих профессий зимней спецодеждой и спецобувью, неукомплектованность штата, недостаточное финансирование для приобретения инструментов, запчастей и материалов. Особое внимание уделялось организации производственного быта.


Администрации структурных подразделений направлены соответствующие акты.


Людмила СЕМЫНИНА, председатель Знаменской территориальной профорганизации

КРАСНЫЙ ЛИМАН

Краснолиманский терком профсоюза провел «День трудового права»  в Славянской дистанции сигнализации и связи. Рассмотрены проблемные вопросы охраны труда, повышения эффективности профилактики производственного травматизма и профзаболеваний, защиты трудовых прав и социально-экономических интересов трудящихся, обеспечения работников спецодеждой и спецобувью, создания надлежащих санитарно-бытовых условий.

Техническим и правовым инспекторами труда Совета профсоюза в дистанции проведены проверки соблюдения законодательства об охране труда, о труде, выполнения обязательств коллективного договора. По их результатам приняты меры для устранения выявленных нарушений, а замечания по вопросам электробезопасности уже устранены.

Поставлены вопросы об оплате времени прохождения работниками медосмотров в нерабочее время, которое ранее не было оплачено, технического обучения, производственного обучения работников при их подготовке, переподготовке, освоении смежных профессий и повышении квалификации, а также выплате единовременной материальной помощи в связи с переводом на работу в другую местность.

В трудовых коллективах региона состоялись тематические встречи, оформлены выставки, стенды. Выполнены комплексные обследования и проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности на рабочих местах, рассмотрен вопрос об обеспечении железнодорожников спецодеждой и спецобувью. В некоторых подразделениях выявлены недостатки в содержании санитарно-бытовых и производственных помещений, которые взяты на контроль для устранения.

Александр ГНЕЗДИЛОВ, заместитель председателя Краснолиманской территориальной профорганизации