Зокрема, йшлося про звіт про діяльність Ради профспілки у 2007–2011 роках, основні напрямки роботи на наступне п’ятиріччя, зміни і доповнення до Статуту профспілки і Положення про ревізійні комісії, Програму підтримки молодих членів профспілки на 2012–2016 роки та заходи щодо її реалізації у 2012-му.

У доповіді Голова профспілки В.Ткачов зупинився на найважливіших досягненнях за останні п’ять років, проблемах, які існують зараз, і викликах, які ставить перед профспілкою реформування галузі.

Активні дії із захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників – найвагоміший доказ дієвості профорганізації будь-якого рівня. „Ми впевнені, – наголосив профлідер, – що саме наша профспілка найбільше робить для людини праці, і наше завдання – довести це працівникам”.

За останні п’ять років було достатньо досягнень, спрямованих на користь спілчан. Якісь із них закріплено у Галузевій угоді, інші лягли в основу наказів Укрзалізниці. І щоб зберегти їх на час переламних змін, які несе реформування, і забезпечити стабільність Раді профспілки вдалося домогтися, аби дію чинної Галузевої угоди було продовжено на 2012 рік.

Члени Ради профспілки затвердили звітну доповідь, а остаточну оцінку діяльності вищого органу даватимуть вже делегати З’їзду.

Делегати З’їзду вирішать і долю проекту змін і доповнень до Статуту профспілки і Положення про ревізійні комісії. На засіданні ж було ухвалено низку пропозицій, внесених до проекту теркомами і дорпрофсожами.

Розглянуто й організаційні питання щодо проведення VI з’їзду профспілки, а також затверджено склад його робочих органів.

Рада профспілки ухвалила Програму підтримки молодих членів профспілки на 2012–2016 роки і вирішила оголосити 2012-й – „Роком молоді в профспілці”.

Відділ інформації Ради профспілки