На варті безпечної праці трудящих галузі – 21 технічний інспектор праці Ради профспілки. На їхньому контролі – понад 1,4 тис. підприємств і структурних підрозділів, тож робота справді непроста. Адже серед завдань технічної інспекції праці – перевірка стану умов і охорони праці та виробничого побуту, розслідування і профілактика нещасних випадків на виробництві, перевірка знань посадових осіб з охорони праці і навчання профактиву, консультації спілчан і реагування на їхні звернення, участь у прийнятті в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення та багато іншого.


Наприклад, у 2011 році технічні (головні технічні) інспектори праці Ради профспілки взяли участь у формуванні та укладенні 249 колдоговорів – стежили, аби до них було внесено усі необхідні зобов’язання і гарантії з питань охорони праці.


Проте, як показує практика, наявність відповідних пунктів в угодах не завжди забезпечує їх виконання, тому значна частка роботи технічних інспекторів праці Ради профспілки полягає у постійних перевірках. Так, протягом минулого року перевірено 832 підприємства, у 135 випадках до перевірок було залучено органи державного нагляду та відомчого контролю за охороною праці. У результаті цієї роботи виявлено понад 7,4 тис. порушень вимог нормативних актів, призупинено роботу 515 машин, механізмів, іншого устаткування. 546 подань і висновків щодо порушень направлено роботодавцям, органам управління і нагляду, комісіям з трудових спорів, прокуратурі, судам тощо, завдяки наполегливості технічних інспекторів праці Ради профспілки 527 з них вирішено позитивно.


Крім цього, питання охорони праці обов’язково розглядаються виборними органами територіальних і дорожніх комітетів профспілки. На їх засідання протягом минулого року технічними інспекторами праці було підготовлено 183 питання, 17 з яких стосувалися смертельних та групових нещасних випадків.


На результативність роботи наших технічних інспекторів праці вказують не лише згадані цифри. Впевнилися у ній члени профспілки, які усно і письмово зверталися щодо захисту своїх прав у питаннях охорони праці. Задоволено 701 звернення з 755. Також за наполяганням технічних або головних технічних інспекторів Ради профспілки на залізницях за результатами розслідування з 9 потерпілих від нещасних випадків знято безпідставні звинувачення.


Загалом на підконтрольних Раді профспілки підприємствах у 2011 році сталося 160 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. Представники профспілки не лише взяли участь у розслідуванні 78 з них, але й подбали про додатковий соціальний захист постраждалих. До страхової компанії, з якою профспілка уклала відповідну угоду, направлено матеріали щодо 100 нещасних випадків, за ними вже виплачено постраждалим або членам родини загиблих 355,5 тис. грн. Матеріали щодо інших 60 випадків знаходяться в стані оформлення.


Таким чином, технічна інспекція праці Ради профспілки – справді вагомий інструмент із забезпечення охорони праці в галузі. Але варто нагадати спілчанам, що вони також мають можливість впливати на роботодавця у цих питаннях – беручи активну участь у громадському контролі за дотриманням законодавства про охорону праці та роботі відповідних комісій профкомів.


Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний інспектор праці Ради профспілки