Правовою інспекцією праці Ради профспілки протягом минулого року перевірено 742 підприємства, установи й організації залізничного транспорту і транспортного будівництва. Було внесено 619 подань про усунення 4,5 тис. порушень трудових прав працівників. Захищено трудові права понад 27 тис. членів профспілки, у тому числі в 45 випадках – у порядку судового оскарження рішень адміністрації.


Кваліфіковану юридичну допомогу у громадських приймальнях профспілки при вирішенні проблемних питань отримали 7,8 тис. відвідувачів. Додатково розглянуто 551 особисте і колективне письмове звернення, більшість із них вирішено позитивно.


Все більшої масовості набувають «Дні трудового права». В 2011-му їх проведено 148 за участі 30 тис. працівників…


Президіями дорожніх, територіальних, об’єднаних комітетів, профкомами первинок за матеріалами правової інспекції праці розглянуто 256 питань.

 

Діяльність профспілки щодо захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів систематично висвітлюється в профспілкових і галузевих виданнях: у 2011-му опубліковано 116 статей критичного і консультативного характеру.


Показовою була правова робота дорожніх і територіальних профорганізацій Південно-Західної, Донецької й Одеської залізниць, їхні починання стали додатковою мотивацією профспілкового членства.


Лише декілька прикладів.


Значну підтримку звільненим працівникам мостозагону № 33 ПАТ «Мостобуд» надав правовий інспектор праці Ради профспілки на Донецькій залізниці В.Чернятьєв, представляючи інтереси 31 позивача у центрально-міському  районному суді м. Горлівка. Рішенням суду в порядку наказного провадження всі позови задоволено, працівникам виплачено 226 тис. грн. заборгованої зарплати.


Принципову позицію виявив правовий інспектор праці Ради профспілки на Південно-Західній залізниці А.Кашперовецький: окремим відділковим лікарням регіону структурними підрозділами повернуто понад 600 тис. грн. заборгованості за проходження працівниками медичних оглядів, що дозволило призупинити безпідставну зміну істотних умов праці, а відповідно, і зменшення посадових окладів медичним працівникам до 0,5 або 0,25 %.


Проте, як не прикро, на деяких підприємствах та у структурних підрозділах рівень порушень трудового законодавства, Галузевої угоди та колективних договорів залишається досить високим.


Так, тільки за недотримання норм Галузевої угоди та колдоговорів щодо надання матеріальної допомоги на оздоровлення, у зв’язку з виходом на пенсію, заохочень до ювілейних дат, доплат за вислугу років тощо на вимогу правової інспекції праці спілчанам виплачено більше ніж 1 млн грн.


Виявлено порушення і в частині оплати праці, зокрема,  за надурочну роботу, час доїзду до постійного місця роботи та назад, роботу у вихідні, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, переведення на постійну нижчеоплачувану роботу, технічне навчання у вільний від роботи час, виплати преміальних членам профспілки повернуто понад 2,5 млн грн.


Деякі роботодавці продовжують ігнорувати чинне законодавство, що регулює питання охорони праці: доплату за важкі і шкідливі умови праці на підставі атестації робочих місць, забезпечення спецхарчуванням, оплату працівникам за період проходження медоглядів тощо. У результаті перевірок працівникам повернуто або донараховано близько 600 тис. грн.

 

На виконання подань правових інспекторів праці роботодавцями скасовано 275 наказів соціально-економічного спрямування. Як наслідок – більше ніж з 300 працівників знято безпідставно накладені дисциплінарні стягнення та повернуто утримані преміальні виплати.


Загалом за підсумками роботи правової інспекції праці Ради профспілки у минулому році працівникам повернуто 7,3 млн грн.


Однак невтішним є той факт, що деякі вимоги профорганів і подання правової інспекції праці з тих чи інших причин роботодавцями не виконуються (на початок 2012 року невиконаним залишилось 51 подання, що становить 8,3 % загальної кількості). Тож за рішеннями виборних органів профспілки 19 матеріалів щодо грубих порушень трудового законодавства, Галузевої угоди та колдоговорів спрямовано на розгляд правоохоронних органів, ще низку – для відповідного реагування  до вищих господарських органів галузі.


Як підсумок, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 34 посадових осіб. За систематичне ігнорування трудового законодавства, внесення до офіційних документів з питань обліку робочого часу та оплати праці неправдивих відомостей правоохоронні органи ініціювали притягнення місцевими судами деяких посадових осіб до кримінальної відповідальності.


Відповідальною частиною роботи правової інспекції праці Ради профспілки є підготовка пропозицій до проектів законодавчих актів, що зачіпають трудові та соціально-економічні права членів профспілки. До профільних комітетів Верховної Ради, Кабміну, Спільного представницького органу профспілок спрямовано більше ніж 48 пропозицій до проектів 23 законодавчих актів. Ряд пропозицій враховано при їх прийнятті Верховною Радою України.


Микола Бєльченко,
правовий інспектор працi Ради профспілки

 

Цифри та факти: підсумки 2011-го…

Конотопський терком:


перевірено 42 підприємства, установи й організації щодо дотримання трудового законодавства;
захищено трудові права 1260 працівників;
повернуто залізничникам понад 362 тис. грн. незаконно утриманих або недоплачених коштів;
проведено вісім «Днів трудового права», надано 210 консультацій під час особистого прийому спілчан.

Ясиноватский терком:

проведены проверки соблюдения законодательства о труде в 37 структурных подразделениях региона;
возвращено 204 железнодорожникам почти 60 тыс. грн. за 2,6 тыс. часов работы в сверхурочное время; 126 – выплачено 105 тыс. грн. за 4,9 тыс. часов работы в выходные дни; 2599 работникам за часы технического обучения, проведенного в нерабочее время, доплачено 173 тыс. грн., 22 работникам выплачено 90,5 тыс. грн. отпускных;
проведено 14 «Дней трудового права».
Всего только по результатам проверок правовых инспекторов труда защищены права 3109 работников, им возвращено 506 тыс. грн.

Луганский терком:

защищены права 655 железнодорожников;
возвращено  работникам незаконно удержанных 229 тыс. грн. за выявленные 19 тыс. скрытых от оплаты часов;
– 49 работникам Родаковской и Новокондрашевской дистанций пути за время доезда от постоянного пункта сбора к месту выполнения работ и обратно было доплачено 114 тыс. грн.;
– 99 работникам вагонного депо Коммунарск и Луганского СМЭУ выплачено 29,6 тыс. грн. за неучтенные часы работы.

Краснолиманский терком:

защищены трудовые права 802 железнодорожников;
возвращено работникам недоплаченных или незаконно удержанных 158,4 тыс. грн.;
проведено четыре «Дня трудового права»;
– на личном приеме по правовым вопросам проконсультировано 155 членов профсоюза.

По сообщениям  ПРЕСС-ЦЕНТРОВ теркомов профсоюза