Сьогодні для обговорення і порівняння трудовим колективам запропоновано два проекти колективного договору ПАТ «Українська залізниця»: один презентований адміністрацією, інший підготовлений нашою профспілкою та затверджений СПО профорганізацій, що діють у Товаристві (порівняльну таблицю див. у «ВІСНИКУ» № 24 (683)*29 грудня 2015 р.) .


Профспілковий проект розроблено на основі чинної Галузевої угоди, з врахуванням кращих норм і гарантій колективних договорів залізниць, підприємств і організацій, що входять до сфери управління Укрзалізниці, аби максимально захистити трудові права і соціально-економічні інтереси працівників залізничного транспорту.


Одним із головних показників соціальної захищеності є рівень заробітної плати, яку залізничники отримують за свою важку і відповідальну працю. Це – одне з найважливіших питань, які регулюються колективним договором, зокрема, у проекті СПО профорганізацій йому присвячено розділ «Оплата, нормування праці та матеріальне стимулювання».


У ньому профспілкова сторона пропонує з 1 січня 2016 року здійснити підвищення тарифних ставок і посадових окладів не менше ніж на 50 %. Така необхідність обґрунтована даними державної статистичної звітності і тим фактом, що з 2009 року Укрзалізниця не виконує норму Галузевої угоди щодо підвищення заробітної плати залізничників на рівень не нижчий за темпи її зростання в галузях економіки України.


Так, у 2010 році зарплата залізничників зросла на 14,5 %, а в галузях економіки – на 17,5 %, у 2011-му, відповідно, на 15,4 % та 17,6 %, у 2012 – на 14,4 % і 14,9 %, у 2013-му – на 5,7 % і 7,9 %, у 2014-му – на 5,1 % і 6,5 %.


Про значне відставання в оплаті праці у порівнянні з іншими галузями економіки свідчить не лише 14 місце, яке посідає залізничний транспорт за заробітною платою, а й темпи її зростання.


За 11 місяців 2015 року темп зростання заробітної плати у галузях економіки становив 19,1 %, зокрема, в промисловості – 19,2 %, переробній промисловості – 25 %, добувній – 12,2 %, у будівництві – 23,3 %, сільському господарстві – 28,7 %. Вириваються вперед і колеги-транспортники: загалом на транспорті за цей період зарплата виросла на 22,2 %, на авіаційному транспорті – на 54,4 %, на водному – на 37,8 %. Можна прогнозувати, що і в цілому за рік залізничники це відставання не наздоженуть.


Адже зарплата залізничників за цей період зросла лише 9,1 %. Це – найнижчий показник серед галузей економіки.


Водночас, у вересні 2015-го було підвищено державні соціальні стандарти: а саме – збільшено розмір мінімальної заробітної плати на 13,1 %, тоді як тарифні ставки і посадові оклади на залізничному транспорті з 1 жовтня було підвищено лише на 5 %.


Це спонукало профспілку до ще однієї пропозиції, спрямованої на соціальний захист залізничників: підвищити на галузевому рівні розмір оплати за просту некваліфіковану працю, встановивши її на рівні 130 % від мінімальної заробітної плати в державі. Відповідно, і перший розряд тарифної сітки визначити на рівні 140 % від мінімальної зарплати в державі. Тільки такі соціальні стандарти дозволять суттєво підвищити заробітну плату працівників залізничного транспорту.


Фахівці профспілки уважно розглянули пропозиції ПАТ «Укрзалізниця», викладені у його проекті колдоговору, і прорахували рівень заробітної плати працівників у разі прийняття запропонованої адміністрацією Товариства норми щодо встановлення розміру тарифної ставки працівника першого розряду на рівні 120 % від державної мінімальної зарплати. Ці розрахунки показали, що в окремих працівників, особливо тих, робота яких проходить у змінному режимі (а це приблизно 60 % чисельності працюючих), розмір заробітної плати зменшиться проти того, що вони отримують зараз, у решти зросте, але тільки на 5–6 %.


Прийняття таких соціальних стандартів на галузевому рівні не дозволить працівникам залізничного транспорту мати конкурентний рівень оплати праці серед працівників галузей економіки України та забезпечити залізничникам гідну оплату за їхню сумлінну і відповідальну працю.


За бажання кошти на підвищення галузевих соціальних стандартів можна було б вишукати за рахунок Єдиного соціального внеску, відрахування за яким на 2016-й встановлено на рівні 22 % згідно зі змінами до Податкового кодексу України. Це майже удвічі скорочує витрати Укрзалізниці, що складає 3–3,5 млрд грн. на рік. Частина цих коштів могла б забезпечити зростання зарплат залізничників.


Про реформу залізничної галузі багато йдеться в пресі та на телебаченні, але запитання, що вона дасть особисто кожному залізничнику, які додаткові соціальні гарантії він отримає в новому колективному договорі порівняно з тими, які має зараз, лишаються відкритими.


Як свідчить порівняння двох проектів колективного договору – більшість гарантій ПАТ «Українська залізниця» пропонує зменшити або зовсім скасувати. При цьому кошти від зменшення гарантій не будуть направлені на збільшення заробітної плати залізничникам. Тож і виходить, що для працівників ця реформа полягає у скасуванні і зменшенні соціальних пільг і гарантій, а трудовому колективу такі зміни не потрібні.


Заробітну плату працівникам Товариства треба підняти на гідний рівень, бо вони цього заслуговують, і лише таким чином вона буде конкурентною і привабливою для кваліфікованих фахівців.


Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників України