На засіданні обговорено основи спільної роботи, організаційні питання, межі компетенції всіх учасників тощо.

Найперше, сторони намагалися дійти згоди щодо визначення рівня соціального діалогу, сфери укладання і назви основного документу, який планується підписати. Ухвалено рішення: керівництву Товариства звернутися до Міністерства юстиції за роз’ясненням щодо того, яким документом – галузевою угодою чи колективним договором – мають визначатися взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.


На засіданні йшлося про діяльність робочої комісії для ведення переговорів з метою укладання колективного договору ПАТ «Укрзалізниця», були представленні її члени від профорганізацій та Товариства, а також вирішено доповнити склад робочої комісії представниками регіональних філій та приватних акціонерних товариств (ПрАТ), корпоративні права яких входять до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця». Робоча комісія буде вирішувати спірні питання укладання колективного договору, головування на її засіданнях відбуватиметься почергово, а рішення прийматимуться на основі консенсусу. Прийняття оперативних рішень щодо структури і змісту окремих розділів, які не потребують значних фінансових затрат, покладено на робочі групи.


Загалом ухвалено рішення про формування чотирьох робочих груп, які засідатимуть за необхідності, але не рідше ніж один раз на тиждень. починаючи з третьої декади січня. Матеріально-технічне забезпечення засідань робочих груп взяло на себе Товариство. Виклик на засідання представників сторін здійснюватиметься спільним телеграфним розпорядженням адміністрації ПАТ і СПО профорганізацій.


Межі компетенції регіональних філій, філій та структурних підрозділів щодо укладання колективних договорів буде визначено у колективному договорі ПАТ.


Відділ інформації Ради профспілки