Зокрема, у засіданні взяли участь представники профспілок авіапрацівників, робітників морського транспорту, працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства, Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту, Всеукраїнської профспілки пілотів, Федерації морських профспілок України, Федерації профспілок авіапрацівників радіолокації, радіонавігації та зв’язку України та ін.

На засіданні розглядалися питання врегулювання проблеми щодо вилучення із Закону «Про транспорт» норми щодо заборони права на страйк, а також заходи ФПТУ щодо підвищення ефективності її роботи у Спільному представницькому органі всеукраїнських профспілок та профоб’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та інші питання. Також до відома членів ФПТУ доведено список її представників, делегованих до складу НТСЕР, СПО, правлінь і наглядових рад фондів загальнообов’язкового державного страхування та координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

Відділ інформації Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України