З доповідями виступили перший заступник Генерального директора Укрзалізниці С.Болоболін і Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників В.Ткачов.

Доповідачі відзначили, що в цілому зобов’язання за Галузевою угодою у 2011 році сторонами виконувалися. Проте лідер профспілки акцентував увагу на тих положеннях, які протягом минулого року виконувались не в повному обсязі.

Так, продовжується тенденція відставання темпів зростання зарплати залізничників порівняно з працівниками промисловості та галузей економіки України. Наразі за розміром зарплати залізничники посідають 12-те місце серед галузей економіки України.

Незважаючи на рішення Ради Укрзалізниці, на залізницях (крім Донецької) не було відновлено роботу патронажних служб по догляду за немічними одинокими ветеранами.

Недостатньо уваги приділяється на залізницях питанням перепідготовки і працевлаштування кадрів, які вивільняються. Незважаючи на запевнення керівництва Укрзалізниці, що скорочень штату не буде, за даними профспілки, з цієї причини у 2011 році звільнено 372 працівники. Тут не враховано тих, хто змушений був піти за власним бажанням, бо, приміром, робота, яка пропонувалася натомість, їх з різних причин не влаштовувала.

Потребує удосконалення система добровільного медичного страхування залізничників. Через недостатній контроль з боку керівництва залізниць та дорожніх комітетів профспілки значна частина страхових коштів використовується не за призначенням. Лише 62–65 % страхових платежів повертається страховими компаніями лікарням, з них більше 15 % лікарнями використовується не за страховими випадками.

В.Ткачов запропонував проаналізувати діяльність страхових компаній на залізницях, залучати представників дорожніх профорганізацій до укладання договорів страхування та  надати працівникам можливість самостійно обирати ту компанію, з працюючих на залізниці, з якою вони хочуть співпрацювати. Профлідер навів приклад позитивного досвіду роботи лікарняної каси Львівської залізниці, яка є неприбутковою організацією, тому практично всі кошти спрямовуються за прямим призначенням.

Значну увагу Голова профспілки приділив проблемі роботи понад норму робочого часу та у вихідні дні, а також надурочних годин, які не обліковуються і не оплачуються в повному обсязі. За минулий рік на залізницях відпрацьовано понад норму робочого часу 12,1 млн год. Практикою стало залучення працівників для виконання планових робіт у вихідні дні, що суперечить трудовому законодавству.  

Багато дорікань з боку працівників викликало рішення про скасування на залізницях службових транспортних вимог. Роботодавці нерідко вимагають від працівників з роз’їзним характером роботи або при поїздках в межах обслуговуваних дільниць придбавати квитки для проїзду за власні кошти. На місцях до цього часу не відпрацьовано механізм компенсації залізничникам цих витрат.

Не в повній мірі виконується пункт 3.7.13 Галузевої угоди щодо залучення представників профспілки до розробки проектів фінансових планів залізниць в частині використання коштів на вирішення соціальних питань, зазначив В.Ткачов.


І хоча члени Ради профспілки визнали, що Галузева угода в 2011-му в основному виконувалася, вони визначили низку заходів, які необхідно вжити для виконання її положень у повному обсязі.

 
Представники профспілки прийняли рішення обговорити найболючіші актуальні питання з Генеральним директором В.Козаком на зустрічі за участі голів територіальних і дорожніх профорганізацій.

 Відділ інформації Ради профспілки