Наказ спрямовано на виконання Галузевої угоди, а також постанови Кабміну від 16.12.2009 р., № 1364 «Про затвердження Програми забезпечення житлом працівників залізничного транспорту». Він має на меті забезпечення соціального захисту залізничників, покращення їх житлових умов, підвищення мотивації до праці та закріплення кадрів на залізничному транспорті та затвердження єдиних підходів до порядку запровадження фінансово-економічного механізму виконання житлової програми залізниць та підприємств залізничного транспорту.

 

На підставі Загального положення на підприємствах залізничного транспорту буде розроблено і затверджено відповідні власні документи. Також наказ передбачає створення за участі представників профорганізацій комісії для розгляду заяв працівників та прийняття рішень про надання цільової довгострокової безвідсоткової позички на зворотній основі для індивідуального житлового будівництва, інвестицій в житлове будівництво, вступу до житлово-будівельних кооперативів і придбання житла працівниками підприємств та надання безповоротної фінансової допомоги на відшкодування підприємством працівникові відсотків, що підлягають сплаті ним за кредитним договором з банком.

 

З текстами наказу і положення можна ознайомитися тут.