Зазначеним Положенням повноваження Держпраці суттєво розширено, у тому числі в частині повноважень з питань охорони праці, що раніше реалізовував Держгірпромнагляд.

Так, державний нагляд та контроль здійснюється в частині:

–  надання пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці; забезпечення спеціальним одягом і спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, молоком і лікувально-профілактичним харчуванням; проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій; дотримання режиму праці;

–  компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, щодо застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах; Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці; Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня; галузевих переліків важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, зайнятість на яких дає право на підвищену оплату праці, а також надання працівникам підприємств пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці; проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Держпраці бере участь разом із представниками інших органів виконавчої влади у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві, а також має право у випадках, передбачених законом, складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення.

Зазначене Положення потребує вивчення як з боку профспілкових працівників, так і з боку роботодавців, оскільки необхідна корекція організації співпраці з цим державним органом і внесення окремих змін в деякі нормативні акти з охорони праці.

 

Микола БЄЛЬЧЕНКО, правовий інспектор праці Ради профспілки