Шановний Миколо Яновичу!

Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників України занепокоєна ситуацією щодо повернення в залізничну галузь окремих навчальних закладів залізничного профілю.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.11 р., № 1191 «Деякі питання управління вищими учбовими закладами» усі вищі учбові заклади залізничного транспорту, які знаходилися у сфері управління Міністерства інфраструктури, мають бути передані у підпорядкування Міністерству освіти і науки, молоді і спорту.

Проте передача абсолютно всіх навчальних закладів не враховує положень Законів України «Про транспорт» та інших нормативно-правових документів. Зокрема статтею 1 Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» передбачено, що до установ та організацій залізничного транспорту загального користування відносяться навчальні заклади, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, та вищі навчальні заклади I рівня акредитації, а пункт 8.4 Заходів з виконання Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010–2013 роки, у редакції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р., № 1106, передбачає збереження у структурі господарювання суб’єктів залізничного транспорту вищих та професійно-технічних навчальних закладів які здійснюють підготовку фахівців для залізничного транспорту. Тобто передбачається, що в галузі має залишитися власна навчальна база.

Враховуючи, що від професійного рівня персоналу залежить стабільне і ефективне функціонування галузі, планується зберегти у складі новоствореного Товариства сім технікумів залізничного профілю. Таким чином має бути створена галузева система підготовки і перепідготовки кадрів масових робітничих професій і технічних працівників – учбовий Центр ПАТ «Укрзалізниця», який матиме розгалужену регіональну мережу філій трьох рівнів: галузевий центр, регіональні (технікуми) і локальні (дорожні технічні школи) центри. Базою для створення регіональних центрів повинні служити дорожні центри професійного розвитку персоналу і сім вищих учбових закладів І рівня акредитації, а саме: Артемівський, Дніпропетровський, Київський, Одеський і Харківський технікуми залізничного транспорту, Київський електромеханічний технікум і Чернівецький транспортний коледж.

Основне завдання Центру в розрізі реформування – забезпечення підвищення кваліфікації працівників у зв’язку з переходом виробничого процесу на більш високий рівень технологій, тобто відбуватиметься їх перенавчання з метою працевлаштування в ході організаційних перетворень. Передбачається також, що центри продовжать підготовку молодших фахівців і кваліфікованих робітників за ліцензованими спеціальностями. Крім того, проводитимуть цільове навчання за новими технологіями, на новому устаткуванні, а також перед призначенням на посаду випускників професійних ліцеїв, технічних, коледжів і університетів. Така система організації підготовки персоналу позитивно зарекомендувала себе в Росії, Казахстані, Франції, Німеччині, Іспанії та в інших країнах.

Проте Міністерство освіти і науки, молоді і спорту здійснює заходи щодо перепрофілювання зазначених вищих навчальних закладів I рівня акредитації, змінює їх назву, виключаючи з неї профіль залізничного транспорту, що в подальшому, на наш погляд, унеможливить їх передачу до статутного фонду новоствореного ПАТ залізничного транспорту загального користування.

З огляду на те, що за майже 150 років функціонування залізниць і вищих навчальних закладів залізничного профілю в Україні сформувалася дієва система підготовки кадрів, просимо вжити заходів щодо збереження в галузі вищезазначених навчальних закладів та передачу їх до статутного фонду новоствореного ПАТ залізничного транспорту загального користування.

З повагою Вадим ТКАЧОВ,
Голова Федерації профспілок транспортників України,
Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України