Шановний Миколо Яновичу!


Звертаюсь до Вас за дорученням працівників залізничного транспорту, тому що проблеми, які хвилюють нас, носять, на наш погляд, не тільки галузевий, а й державний характер.


Як відомо, фінансово-економічне становище залізниць, перш за все, залежить від обсягів перевезень та обґрунтованості тарифів на залізничні перевезення. Враховуючи дефіцит рухомого складу, його значну зношеність, а також пропозиції товаровиробників, сподіватися на значне  зростання обсягів перевезень не варто.

Що стосується тарифів на залізничні перевезення, то останнім часом вони практично заморожені. Фінансовим планом залізниць на 2012 рік взагалі не передбачалося зростання тарифів. В той же час вартість матеріалів, енергоносіїв та іншої продукції виробничо-технічного призначення постійно підвищується.

Слід також зазначити, що тарифи на залізничні перевезення в Україні значно відстають від аналогічних тарифів країн СНД, не говорячи вже про європейські тарифи.

З цієї причини залізниці опинилися в скрутному фінансовому стані. У 2013 році через дефіцит вантажних вагонів не буде забезпечено до 15% перевезень вантажів. Це буде суттєвий удар по економіці і держбюджету України. Цього не можна допустити.

Через обмежені фінансові можливості майже призупинено придбання вантажних вагонів і тягового рухомого складу, недостатньо коштів на закупівлю електроенергії, паливно-мастильних матеріалів і навіть спецодягу, стримується розвиток залізничного транспорту, його модернізація та зростання обсягів перевезень.

Є проблеми з виплатою заробітної плати, крім того, її рівень не відповідає вимогам Генеральної угоди, а темпи зростання значно відстають від інших галузей. Залізничники за рівнем оплати праці перемістилися на 12 місце порівняно з працівниками інших галузей економіки України. Це не сприяє закріпленню кадрів на залізничному транспорті, молодь, кваліфіковані фахівці та здібні керівники залишають галузь, що в подальшому негативного відобразиться на ефективності роботи залізниць.

З метою забезпечення сталого розвитку залізничного транспорту, зростання заробітної плати працівників, виконання Генеральної і Галузевої угод, колективних договорів пропонуємо у фінансовому плані залізниць на 2013 рік передбачити підвищення тарифів на залізничні перевезення.

З повагою
В.М.ТКАЧОВ, Голова Федерації профспілок транспортників України,
Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України