Звернення конференції  

профспілки залізничників і транспортних будівельників  України 

до керівників держави  та органів державного управління

Делегати конференції відзначають, що, незважаючи на те, що залізничний транспорт є однією з базових стратегічних галузей економіки України, а його стабільне та ефективне функціонування – необхідна умова для забезпечення обороноздатності та економічної безпеки держави, проблеми, про які профспілка інформувала органи державного управління для розв’язання нагальних першочергових питань щодо стабільної роботи залізничного транспорту та соціального захисту її працівників, залишаються невирішеними.

Однією з вимог профспілки є перегляд консолідованого фінансового плану Товариства на 2019 рік, щоб забезпечити підвищення тарифних ставок і посадових окладів залізничникам. Закінчується рік, але  важливе для двохсот п’ятдесятитисячного колективу питання не знайшло вирішення у відповідних державних органах влади. Сьогодні, як ніколи за останні 28 років, залізничний транспорт має значний відтік кваліфікованих кадрів і, в першу чергу це пов’язане з низьким рівнем оплати праці. Так, за 10 місяців п. р. АТ «Укрзалізниця» займає 13-те місце за рівнем заробітної плати серед галузей економіки України. Місячні тарифні ставки кваліфікованих робітників знаходяться на вкрай низькому рівні. Рівень оплати не відповідає складності і відповідальності праці залізничника і не стимулює працівників  до роботи на залізниці.

В АТ «Укрзалізниця» презентовано проєкт фінансового плану на 2020 рік, в якому витрати на оплату праці становлять лише на 4,3% більше проти запланованих на 2019 рік. Це не дозволить забезпечити  зростання тарифних ставок і посадових окладів працівникам на рівні не менше 25%, як це передбачено Галузевою угодою. До того ж такий темп зростання фонду оплати праці набагато нижчий, ніж передбачено у Державному бюджеті на 2020 рік, а саме зростання соціальних стандартів та рівень інфляції. Незважаючи на те, що пунктом 3.7.13 Галузевої угоди між «Укрзалізницею» і профспілками визначено залучення представників профспілок до розроблення фінансових планів вкотре Товариством цього не було зроблено і з усіх важливих соціальних питань консультації з профспілками не провадились.

Така політика планування і затвердження фінансових планів, яка практикується в останні роки у державних органах влади для АТ «Укрзалізниця», призводить до того, що галузь продовжує занепадати. Вимагаємо таку практику припинити і не ставити трудові колективи на межу виживання. Дешева праця ніколи не була ні відповідальною, ні продуктивною. Складні умови праці, відповідальна і важка робота при низькому рівні оплати праці зумовлює справедливе невдоволення залізничників і спонукає їх до акцій протесту.

Посилює напругу у трудових колективах питання щодо скорочення чисельності працюючих. Визначення необхідного контингенту працівників для забезпечення обсягів роботи відбувається без відповідного економічного обґрунтування, яке повинно базуватись на забезпеченні безпечної технології роботи, якості роботи та відповідних  діючих нормах праці і обслуговування. Профспілка вимагає провадити обрахування чисельності працюючих з урахуванням зазначених норм і припинити дії зі скорочення контингенту, що вносять дестабілізацію в роботу залізничного транспорту.

Делегати конференції від імені трудового колективу АТ «Укрзалізниця»  вимагають покласти край таким діям чиновників, які не забезпечують соціально-економічного розвитку галузі і фактично її руйнують.

Ухвалено на конференції профспілки 

залізничників і транспортних будівельників України

12 грудня 2019 року