З В Е Р Н Е Н Н Я
профспілки залізничників і транспортних будівельників України до
Президента України, Кабінету Міністрів України
та Верховної Ради України VIIІ скликання

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України звертається від імені численного колективу працюючих та пенсіонерів галузі з проханням не приймати рішень щодо передачі відомчих закладів охорони здоров’я залізничного транспорту України у комунальну власність.

На виконання плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади, до Верховної Ради України VII скликання було подано на розгляд законопроект (від 8.08.2014 р., № 4435а) щодо бюджетної децентралізації «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким передбачено передачу у комунальну власність відомчих закладів охорони здоров’я залізничного транспорту України.

Подібна передача суперечить чинному законодавству, зокрема Законам України «Про залізничний транспорт» та «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».

Варто зазначити, що залізничники вже мають негативний досвід передачі закладів соціальної сфери до комунальної власності. Як правило, більшість переданих об’єктів використовуються не за призначенням або ліквідовано.

Враховуючи те, що залізниця є джерелом підвищеної небезпеки, заклади охорони здоров’я залізничного транспорту, крім суто медичних послуг, виконують специфічні функції забезпечення безпеки руху. Зокрема, це проведення передрейсових оглядів локомотивних бригад, професійний добір, постійний контроль та моніторинг стану здоров’я працівників, робота яких пов’язана з безпекою руху, безпосередня участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф та інших непередбачених ситуацій в галузі, надання невідкладної медичної допомоги персоналу залізниць та пасажирам.

Водночас, місцеві органи влади, яким мають передаватися ці заклади відповідно до вищезазначеного законопроекту, не мають необхідних фінансових можливостей та не несуть відповідальності за забезпечення безпеки руху і перевезення вантажів та пасажирів. Таким чином, передача медичних закладів залізниць у комунальну власність негативно вплине на забезпечення безпеки руху і може призвести до непередбачуваних наслідків у транспортній сфері.

Не менш важливим є і те, що при передачі відомчих медичних закладів у комунальну власність медичний персонал буде позбавлений певних соціальних гарантій за Галузевою угодою та колективними договорами залізниць. Це неодмінно призведе до підвищення соціальної напруги і обурення як серед персоналу галузевих медичних закладів, так і в трудових колективах залізниць.

Враховуючи негативні перспективи таких дій, Міністерство інфраструктури, Укрзалізниця, Рада профспілки та профспілкові організації всіх рівнів висловили свою солідарну позицію проти передачі закладів охорони здоров’я залізничного транспорту України в комунальну власність.

Зокрема Мінінфраструктури направило лист до Міністерства фінансів України (від 24.10.2014 р., № 11812/24/10-14) щодо недопущення передачі відомчих медичних закладів залізничного транспорту в комунальну власність та збереження існуючої системи фінансування.
Проте, на сьогоднішній день це питання залишається відкритим.
Профспілка залізничників і транспортних будівельників України виступає категорично проти передачі відомчих закладів охорони здоров’я залізничного транспорту України з державної у комунальну власність та розцінює це як крок до руйнації системи охорони здоров’я галузі.

Профспілка в цілому позитивно ставиться до процесів Євроінтеграції, децентралізації влади та бюджетів, але не сприймає децентралізацію заради самої децентралізації, коли руйнується стала система співпраці залізничного транспорту і відомчої медицини, що є загрозою для функціонування галузі взагалі.

З огляду на те, що залізничний транспорт є стратегічною галуззю, яка забезпечує національну безпеку України в сфері перевезень, а її діяльність пов’язана з високим ризиком матеріальних, моральних та людських збитків, Профспілка вважає неприпустимим передачу у комунальну власність відомчих закладів охорони здоров’я залізничного транспорту України.

Ухвалено на засіданні Ради профспілки 27 листопада 2014 року