З  В Е Р Н Е Н Н Я
Ради профспілки залізничників і транспортних
 будівельників України щодо оптимізації чисельності
працюючих, яка провадиться  АТ «Укрзалізниця»

    Учасники засідання Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України звертаються до Кабінету Міністрів України, Наглядової ради АТ «Українська залізниця», керівництва АТ «Українська залізниця» з вимогою врегулювання питання щодо скорочення чисельності працюючих на залізничному транспорті, яке на даний час посилює соціальну напругу у трудових колективах.


    Вже кілька років, з моменту створення АТ «Українська залізниця», разом зі зміною структури Товариства відбувається і суттєве зменшення працівників.


Доведення планів з праці відбувається без відповідного економічного обґрунтування, яке повинно, в першу чергу, базуватись на  виконанні Правил технічної експлуатації, безпеці руху, охороні праці, технічно обґрунтованих і затверджених нормах праці та часу на відповідну технологію роботу. На жаль, ці основні галузеві акти при доведенні планів з праці ігноруються і не виконуються.


Наслідком такої ситуації є те, що на сьогодні в регіональних філіях і філіях та їх виробничих підрозділах через відсутність необхідного виробничого персоналу відбувається інтенсифікація праці робітників за рахунок зростання кількості відпрацьованих годин понад норму робочого часу, у вихідні та святкові дні, нестачі працівників на обслуговуванні  і ремонті рухомого складу, об’єктів залізничної інфраструктури (колія, контактна мережа, пристрої сигналізації та зв’язку).


Все більше залізничників не бажають працювати за незначну заробітну плату і нести відповідальність за безпеку руху без  належного забезпечення запасними частинами, інструментом та відповідної  оплати за відсутнього працівника, розширення зони обслуговування. Складні умови праці, відповідальна і важка робота при низькому рівні оплати праці викликає у них справедливе невдоволення. Все більше працівників покидають залізничний транспорт, а нові на мізерну заробітну плату і високу  відповідальність за якість роботи, безпеку руху на роботу в АТ «Укрзалізниця»  не йдуть.


    Вважаємо, що керівництвом АТ «Укрзалізниця» провадиться непродумана та невиважена політика із збереження  кваліфікованих кадрів без відповідного прорахунку наслідків ( і не тільки соціальних, а й економічних, техногенних), яка в решті-решт може призвести до катастрофічних наслідків для галузі.


    Вимагаємо  обрахувати чисельність працюючих на обсяг доведених планів з роботи із урахуванням вимог технологічних процесів, безпеки руху, якості роботи, діючих норм часу, залучивши до цієї роботи  профспілкові організації, і після відповідного обрахування скласти плани з праці.


    Профспілка звертається з вимогою покласти край діям зі скорочення контингенту, що вносять дестабілізацію у роботу залізничного транспорту, та забезпечити стабільну роботу і підвищення заробітної плати залізничникам протягом 2019 року не менше ніж на 25 відсотків за рахунок зростання тарифних ставок і посадових окладів з 1 квітня 2019 року. 

   
Ухвалено на засіданні Ради профспілки
28 березня 2019 року


За дорученням Ради профспілки

Голова Федерації профспілок
транспортників України,
Голова профспілки залізничників і
транспортних будівельників України
В.М. БУБНЯК