Кабінет Міністрів України затвердив Програму реформування залізничного транспорту, якою передбачається створення на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України Державного акціонерного товариства «Українські залізниці».

 

Делегати VІ з’їзду профспілки залізничників і транспортних будівельників України звертаються до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Державної адміністрації залізничного транспорту України з метою привернути увагу до реформування залізничного транспорту України.

Практика роздержавлення залізниць в країнах Центральної і Східної Європи вказала на наявність певних негативних соціально-економічних наслідків таких реформ, зокрема, підвищення інтенсифікації праці та значне скорочення чисельності працівників, втрата соціальної сфери, зниження рівня соціальних гарантій працівників.

Не завжди продумані та поспішні дії в ході реформування викликали збурення в трудових колективах, провокували працівників на масові акції протесту, страйки. Відсутність належної державної підтримки і, перш за все, дотацій з державного бюджету на компенсацію збиткових, але соціально значущих пасажирських перевезень, призводило до значного зростання тарифів на перевезення, що викликало різкі протести громадськості, падіння обсягів перевезень пасажирів і в кінцевому результаті – занепаду залізниць.

Враховуючи доцільність інтеграції України в європейську економіку, необхідність технічного переоснащення залізничного транспорту, профспілка не може стояти осторонь технічного прогресу. Проте, на наш погляд, реформи повинні проводитися без зайвого поспіху, виважено і обґрунтовано, враховуючи інтереси як держави, так і працівників залізничного транспорту. Потрібно детально спрогнозувати не лише фінансово-економічні, але й соціальні наслідки такого реформування. Перехід до нового етапу реформування повинен проводитись лише після всебічного аналізу результатів попереднього етапу.

 

З метою створення умов для стабільної роботи залізничного транспорту як головної транспортної магістралі країни, збереження соціальної злагоди в трудових колективах, делегати VІ з’їзду профспілки пропонують Кабінету Міністрів України, Міністерству інфраструктури України, Державній адміністрації залізничного транспорту України:

• рішення про припинення перехресного субсидування збиткових пасажирських перевезень за рахунок вантажних приймати лише за умови включення до Державного бюджету України витрат на компенсацію збитків від пасажирських перевезень і виплати її залізницям у повному обсязі;

• у ході реформування галузі не допускати звільнення працівників за скороченням чисельності та штату, розробити Програму перепідготовки і працевлаштування вивільнюваних працівників;

• забезпечити збереження та утримання в галузі соціальної сфери, зокрема медичних, навчальних, оздоровчих закладів, а також об’єктів культурно-масового, фізкультурного і спортивного призначення;

• не допускати скорочення галузевих пільг і соціальних гарантій, встановлених Галузевою угодою та колективними договорами;

• забезпечити зростання заробітної плати працівників залізничного транспорту не нижче, ніж в середньому по галузях економіки України.