Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р., № 1191-р передбачено передати до 1 січня 2012 року навчальні заклади залізничного транспорту до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Позицію Ради профспілки з цього приводу неодноразово було висловлено у зверненнях на адресу керівництва Уряду, зокрема, в листах від 22.12.2010 р. № 590/03, 29.11.2011 р. № 717/03, проте її не було взято до уваги.

Сьогодні у підпорядкуванні Міністерства інфраструктури України перебувають три вищі навчальні заклади залізничного транспорту ІІІ-ІV рівнів акредитації та 14 закладів І-ІІ рівнів акредитації, які складають систему підготовки кадрів для галузі. До складу вищих навчальних закладів входять науково-дослідні лабораторії, центри сертифікації, які знаходяться на балансі залізниць і використовуються спільно з навчальними закладами для підготовки кадрів.

Галузеві навчальні заклади працюють у тісному контакті із залізницями, оперативно коригують навчальні програми з урахуванням потреб виробництва. Студенти проходять практику на робочих місцях залізниць і за період навчання практично вживаються у ритм життя залізничного транспорту.

Підпорядкованість вищих навчальних закладів залізничного транспорту Міністерству інфраструктури створює умови для їх діяльності в єдиному із залізницями нормативно-правовому полі, врахування специфіки діяльності залізничного транспорту та забезпечення необхідного рівня професійної підготовки персоналу.

 

Процес перевезень залізничним транспортом пов’язаний з високим ризиком матеріальних збитків і людських втрат, що висуває підвищені вимоги до підготовки кадрів для галузі. Існуюча нині система підготовки кадрів для залізничного транспорту як сфери діяльності підвищеного ризику є оптимальною і відповідає потребам безпеки перевезень.

Доцільність функціонування єдиної нерозривної системи «навчальні заклади – виробництво» підтверджується багаторічним досвідом роботи залізниць як в Україні, так і в багатьох розвинених країнах світу, зокрема Євросоюзу (Німеччини, Франції, Іспанії).

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р., № 1106 затверджено Державну цільову програму реформування залізничного транспорту у новій редакції. Завдання і заходи з виконання цієї програми передбачають збереження у структурі суб’єктів залізничного транспорту «вищих і професійно-технічних навчальних закладів».

 

Звертаємо увагу Кабінету Міністрів України, що при підготовці МОНмолодьспорту рішення про перепідпорядкування галузевих навчальних закладів залізничного транспорту не враховано думку Мінінфраструктури, Укрзалізниці та профспілки, навчальних закладів, проігноровано такий важливий аспект, як позбавлення викладачів та студентів низки пільг та соціальних гарантій за Галузевою угодою, що призведе до соціальної напруги в колективах працівників та студентів, викличе хвилю обурення молоді та невдоволення владою.

Виходячи із викладеного, делегати VІ з’їзду профспілки залізничників і транспортних будівельників України наполягають на збереженні у сфері управління Міністерства інфраструктури вищих навчальних закладів залізничного транспорту.