ДЕЛЕГАТИ VІІ з’їзду профспілки залізничників і транспортних будівельників України звертаються до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, державних органів управління з вимогою звернути увагу на залізничний транспорт на державному рівні та врегулювати проблеми, які склалися і потребують негайного вирішення для забезпечення подальшої безпечної і стабільної роботи ПАТ «Українська залізниця».
Залізничний транспорт є однією з базових стратегічних галузей економіки України. Його стабільне та ефективне функціонування – необхідна умова для забезпечення обороноздатності й економічної безпеки держави.
Ми, залізничники, завдячуємо нашим дідам і батькам, які заклали великий потенційний ресурс надійності і безпечності, який багато років поспіль надавав галузі можливість стабільно забезпечувати перевезення вантажів і пасажирів без значних капітальних вкладень. Але кожний механізм має свій ресурс, який врешті-решт вичерпується.

 

На сьогодні ми маємо вкрай зношений рухомий склад та інфраструктуру залізниць. Майже 90 % основних фондів мають знос від 80 до90 %, а це означає, що для забезпечення безпеки руху їх експлуатація вкрай небезпечна.

 

На оновлення рухомого складу необхідні значні кошти. Більше ніж 25 років залізничники працюють без державної підтримки. З боку державних органів управління не забезпечується виконання ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт», в якій визначено, що: «будівництво і реконструкція магістральних залізничних ліній, об’єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів Державного бюджету». Не забезпечується також компенсація за перевезення пільгових категорій громадян. Тільки за цей рік ця сума сягне майже 800 млн грн. Укрзалізниця з року в рік повинна покривати ці витрати з власних доходів, а збитки від пасажирських перевезень щорічно збільшуються і за 10 місяців п. р. склали 6,9 млрд грн.

 

Враховуючи інтеграцію України в європейську економіку, гостро постає проблема впровадження сучасних норм європейського законодавства. Для цього необхідно здійснювати організаційну, технічну і технологічну модернізацію залізничного транспорту. І все це провадиться за рахунок власних коштів та залучення кредитів, які непосильним тягарем лягають на плечі залізничників, а від держави допомоги немає. Загальна сума кредитного боргу становить 43 млрд грн. Значна частина зазначеної суми – курсова різниця.

 

При затвердженні фінансових планів чиновники всіх рівнів хочуть бачити тільки прибуткову роботу залізничного транспорту і необґрунтовано занижують витрати. Постає справедливе запитання: якою ціною працівникам залізничного транспорту вдається створювати цю ілюзію благополуччя на вкрай зношеному рухомому складі і при цьому забезпечувати безпеку руху? Відповідь є – за рахунок кваліфікованого персоналу, який відповідально ставиться до своїх обов’язків, отримуючи за свою складну роботу несправедливо низьку оплату. Заробітна плата працівників залізничного транспорту з року в рік відстає від економічно активних галузей економіки України, а її мінімальне зростання, яке закладається у фінансові плани, не забезпечує навіть покриття інфляції на споживчому ринку. Як наслідок, за рівнем заробітної плати залізничники опинились на 14 місці серед галузей економіки України.

 

На жаль, центральними органами державного управління продовжується непродумана, не виважена політика щодо залізничного транспорту.

 

Але слід пам’ятати, що більшість залізниць у світі дотуються з державних бюджетів, як у бідних, так і в багатих країнах. З метою створення умов для стабільної роботи залізничного транспорту як головної транспортної артерії країни, збереження соціальної злагоди у трудових колективах, делегати VІІ з’їзду профспілки пропонують Кабінету Міністрів України, Міністерству інфраструктури України, іншим державним органам управління надати дієву допомогу ПАТ «Українська залізниця», а саме:

 

надати державну підтримку залізничному транспорту відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт», для чого передбачити в державному бюджеті на 2017 рік кошти на придбання рухомого складу;

 

забезпечити дієвий механізм компенсації витрат залізниць за перевезення пільгових категорій громадян. Для остаточного вирішення цього питання передбачити покриття витрат, понесених регіональними філіями проведенням взаємозаліків між держбюджетом та місцевими бюджетами за рахунок платежів (земельного податку, податку на прибуток);

 

забезпечити у фінансовому плані на 2017 рік затвердження реальних фінансово-економічних і інвестиційних показників для ПАТ «Українська залізниця», з урахуванням стовідсоткових зобов’язань за Галузевою угодою і колективними договорами.