Сторони соціального діалогу окреслили свої позиції з цього приводу та наголосили на проблемних питаннях, що потребують опрацювання та спільного врегулювання. Йшлося також про шляхи їх вирішення. 

За підсумками наради її учасники дійшли згоди продовжити співпрацю над врегулюванням питання продовження (поширення) дії чинних колективних договорів виробничих і структурних підрозділів локомотивного господарства, які підлягають реформуванню, з метою збереження всіх прав і соціальних гарантій, закріплених у колдоговорах за працівниками цих підрозділів, та недопущення сплеску соціальної напруги у трудових колективах. 

Результатом такої співпраці, у тому числі із залученням представників кадрової вертикалі причетних регіональних філій, філій та дорожніх профспілкових організацій, має стати узгоджена позиція сторін з означеного питання, що буде згодом викладено у спільному листі (рішенні) сторін соціального діалогу і своєчасно доведено до всіх причетних.