Наприкінці 2023 року спілчани Куп’янської дистанції колії, які в умовах жорстокої реальності війни працюють поряд з лінією фронту, отримали функціональний одяг від шведської залізничної компанії SJ AB.

Ця допомога об’єднала багато організацій і людей: одяг надійшов в Україну завдяки співпраці Ради профспілки з благодійною організацією Help Ukraine.center, американським фондом HUCUS та Центром Продовольчого Захисту, а доставку в Куп’янськ забезпечили представники дорпрофсожу Південної залізниці за допомогою колег з Лиманської дорожньої профорганізації.

«Ми вдячні Раді профспілки і міжнародним партнерам за таку нагоду, а колегам за допомогу з доставки одягу, розподілення його за категоріями і розмірами. Завдяки спільній роботі ми змогли надати членам профспілки з однієї із найнебезпечніших ділянок Південної загалом майже 400 одиниць одягу – теплих і легких курток, кардиганів, футболок», – розповів заступник голови дорожньої профорганізації Південної залізниці Олександр АРТЕМЕНКО.

Ми об’єднуємося, щоб підтримати один одного в ці важкі часи. В єдності – сила!

INTERNATIONAL ASSISTANCE

At the end of 2023, the union members of the Kupyansk Track Division, who work next to the front line in the cruel reality of war, received functional clothing from the Swedish railway company SJ AB.

This assistance brought together many organisations and people: the clothes were delivered to Ukraine thanks to the cooperation of the Trade Union Council with the Help Ukraine.centre charitable organisation, the American HUCUS Foundation and the Food Protection Centre, and the delivery to Kupyansk was provided by representatives of the Southern Railway Road Trade Union with the help of the colleagues Lyman road trade union organisation.


“We are grateful to the Trade Union Council and international partners for this opportunity, and to our colleagues for their help in delivering the clothes and sorting them into categories and sizes. Thanks to our joint work, we were able to provide a total of almost 400 items of clothing – warm and light jackets, cardigans, T-shirts – to the union members from one of the most dangerous areas of Southern Railway,” said Oleksandr ARTEMENKO, Deputy Chairman of the Southern Railway Trade Union.


We are uniting to support each other in these difficult times. Our strength is in our unity!