Навчання – це завжди щось нове та корисне, а навчання з питань охорони праці – це запорука безпечних та сприятливих для здоров’я працівників умов праці, що запобігають випадкам травмування або погіршення стану здоров’я, пов’язаним із виробничою діяльністю.

В серпні та вересні поточного року Дорпрофсожем були організовані та проведені навчання з питань охорони праці представників первинних профспілкових організацій Дорожньої профспілкової організації Придніпровської залізниці, які в подальшому будуть членами комісій з перевірки знань з питань охорони праці, електробезпеки, а також входити до складу комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві.

Дане навчання проводилося у відповідності до вимог п.10 Типового положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, затвердженого постановою Президії ФПУ від 28.02.2013 року № П-16-12, а також згідно з п. 3.19 наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою».

На базі Дніпровського навчально-методологічного центру охорони праці та промислової безпеки слухачі курсів опанували знання міжгалузевих та галузевих нормативних актів з питань охорони праці, електро- та пожежної безпеки.

Навчання представників первинних профспілкових організацій стануть в пригоді для реалізації повноважень прав профспілок у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, санітарно-гігієнічного забезпечення, локалізації, ліквідації аварій та катастроф, надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах з дотриманням вимог законів.

Навчання та перевірку знань пройшли 48 представників первинних профспілкових організацій Дорожньої профспілкової організації Придніпровської залізниці з 46 структурних підрозділів.

Тримаємо курс на ПЕРЕМОГУ!!!