Перелік категорій працюючих осіб, яким надається переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, доповнено категорією працівників, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Відповідні зміни внесено Законом «Про внесення змін до ст. 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників» від 6.04.2017 р., № 2005-VIII, який набув чинності з 30 квітня 2017 р.