На засіданні Ради профспілки 26 березня 2015 року внесено зміни та доповнення до Статуту профспілки, Інструкції з проведення звітів та виборів у профспілці, а також прийнято рішення продовжити роботу щодо нормативного наповнення Статуту профспілки

Пункт 6.2.1 абзац 14 «На одному підприємстві, в установі або організації, їх відокремленому структурному підрозділі створюється лише одна профспілкова організація» доповнено словами: «У виключних випадках, що виникатимуть в процесі приймання-передачі майна структурних підрозділів ДП «Донецька залізниця», за окремим рішенням Ради профспілки або її президії, дозволяється діяльність декількох первинних профспілкових організацій на одному підприємстві, в установі або організації, їх відокремленому структурному підрозділі, що об’єднані дорожніми профспілковими організаціями Південної та Придніпровської залізниць».

Пункт 6.9.12 «Якщо керівник виборного профспілкового органу звільняється за власним бажанням, тоді рішення про звільнення та наступні вибори приймається відповідним комітетом профспілки, його президією. До проведення зборів, конференції, з’їзду обов’язки голови профспілкової організації виконує його перший заступник (заступник)» викладено у наступній редакції: «Звільнення з посади голів первинних об’єднаних, територіальних, дорожніх профспілкових організацій та профспілки, їх заступників, за власним бажанням або з підстав, передбачених трудовим законодавством, і обрання замість них нових може проводитись на засіданні відповідних комітетів профспілки, Ради профспілки із числа їх членів».

До пункту 7.11 «Профспілкові збори вважаються правомірними, якщо в них бере участь більше ніж половина працюючих членів профспілкової організації. Засідання виборних органів вважаються правомірними, якщо в них бере участь більше ніж половина членів виборного органу» додано: «При підрахунку кворуму засідань Ради профспілки не враховується кількість членів Ради профспілки, що знаходяться у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та АР Крим».