В умовах карантинних заходів у зв’язку із пандемією коронавірусу правовими інспекторами праці Ради профспілки у дорожніх і територіальних профорганізаціях за цей час здійснено перевірки у 121 виробничому та структурному підрозділах «Укрзалізниці». Загалом виявлено 756 порушень вимог трудового законодавства і положень чинних Галузевої угоди та колективних договорів. Складено 92 акти і внесено роботодавцям 104 подання із понад 800 вимогами щодо:

 

• нормування та оплати праці (29,4 %),

• надання відпусток (27,3 %),

• виконання зобов’язань Галузевої угоди і колдоговорів (11,8 %),

• використання робочого часу та часу відпочинку (10,9 %),

• трудової дисципліни (8,8 %),

• прийому–звільнення, переводу (4,3 %),

• праці жінок і молоді (0,7 %).

 

У повному обсязі виконано 94,5 % подань, внесених адміністрації (решта – у стані реалізації). При цьому на вимогу правових інспекторів праці Ради профспілки було скасовано 40 наказів, виданих роботодавцями з порушенням норм чинного законодавства.

 

Трудові права працівників також захищалися у ході цивільного судочинства, загалом таких судових справ розглянуто п’ять.

 

Членам профспілки надіслано майже 900 персональних повідомлень про захист профспілковими органами всіх рівнів їхніх трудових прав і соціальних гарантій.

 

Протягом звітного періоду членам профспілки надано майже 6 тис. юридичних консультацій, розглянуто 96 письмових звернень.

 

До розгляду на засіданнях профорганів різних рівнів правовими інспекторами праці підготовлено 69 матеріалів з актуальних тем правозахисної роботи (дорпрофсожів – 35, теркомів – 29, профкомів первинних і об’єднаних профорганізацій – 5).

 

Правові інспектори праці брали участь в організації та проведенні на залізничних вузлах та у виробничих підрозділах 22 «Днів трудового права».

 

У газеті «Вісник профспілки», інших ЗМІ та інформаційних профспілкових виданнях за цей час опубліковано понад 217 матеріалів на правозахисну тематику.

 

Микола БЄЛЬЧЕНКО, завідувач відділу правового захисту – головний правовий інспектор праці Ради профспілки


 

Понад 5 млн грн. незаконно утриманих або недоплачених коштів повернуто спілчанам на вимогу правових інспекторів праці Ради профспілки у дорожній профорганізації Південно-Західної залізниці за результатами роботи у першому півріччі 2020 року. Захищено трудові права та інтереси майже 3,5 тис. спілчан.

 

Протягом шести місяців п. р. було перевірено 33 виробничих і структурних підрозділи.

 

Виявлено 300 порушень щодо дотримання трудового законодавства, про що складено 32 акти та внесено роботодавцям 40 подань (наразі у повному обсязі виконано 30 подань). Третина порушень (104) стосувалася нормування та оплати праці, 65 – недотримання законодавства про відпустки, 42 – виконання адміністрацією Галузевої угоди і колдоговорів.

 

Завдяки діям правових інспекторів праці скасовано 16 незаконно виданих адміністрацією наказів про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.

Про захист трудових прав і соціальних гарантій членам профспілки надіслано понад 300 персональних повідомлень. Надано 629 юридичних консультацій та розглянуто 16 звернень.

 

Також проведено 11 «Днів трудового права», до розгляду профорганами підготовлено 14 матеріалів на правозахисну тематику.

 

Володимир ВОРОПАЄВ, завідувач відділу соціально-економічних відносин та правового захисту – головний правовий інспектор праці Ради профспілки у дорожній профорганізації Південно-Західної залізниці

 


Протягом першого півріччя п. р. правовою інспекцією праці Лиманської дорожньої профорганізації захищено трудові права та соціальні гарантії 76 спілчан. Працівникам повернуто незаконно утриманих або недоплачених коштів на загальну суму понад 190 тис. грн.

 

За цей період перевірено чотири структурних підрозділи регіональної філії «Донецька залізниця», адміністрації спрямовано чотири подання з 16 пропозиціями.

 

На вимогу правової інспекції праці скасовано 12 незаконно виданих наказів про притягнення 18 працівників Костянтинівської та Волноваської дистанцій колії, Лиманського і Покровського вагонних депо до дисциплінарної відповідальності, тож спілчанам було повернуто премію на загальну суму 37,5 тис. грн.

 

Скасовано також три незаконно виданих накази про позбавлення 12 залізничників премії, їм повернуто загалом 12,6 тис. грн.

 

Юридичні консультації під час особистого прийому отримали 148 членів профспілки, розглянуто також вісім письмових звернень.

 

З профактивом Волноваської дистанції колії проведено семінарські заняття з питань контролю за дотриманням трудового законодавства.

 

Галина КАЙДАШ, головний правовий інспектор праці Ради профспілки у Лиманській дорожній профорганізації

 


Під час перевірок, здійснених протягом першого півріччя 2020 року у 14 виробничих і структурних підрозділах регіональної філії «Львівська залізниця», виявлено 81 порушення чинного законодавства. Адміністрації спрямовано 14 подань із 81 пропозицією про усунення недоліків. На сьогодні у повному обсязі виконано 13 подань.

 

На вимогу правових інспекторів праці спілчанам повернуто незаконно утриманих або недоплачених коштів на суму понад 190 тис. грн. Захищено трудові права та інтереси 81 члена профспілки і майже всім із них про це надіслано персональні повідомлення.

 

За звітний період до розгляду на засіданнях профорганів підготовлено 25 матеріалів з правової тематики. Членам профспілки надано понад 300 юридичних консультацій та розглянуто 17 письмових звернень.

 

Володимир ПАСТУХ, головний правовий інспектор праці Ради профспілки у дорожній профорганізації регіональної філії «Львівська залізниця»

 


Правовими інспекторами праці Ради профспілки в дорожній профорганізації Південної залізниці протягом перших шести місяців 2020 року за результатами перевірок, проведених у 21 виробничому і структурному підрозділах, виявлено 40 порушень (майже всі вони стосувалися питань нормування й оплати праці та невиконання законодавства про відпустки). Було складено 17 актів і роботодавцям внесено 14 подань щодо усунення недоліків. Наразі у повному обсязі виконано 12 подань.

 

Захищено трудові права та інтереси 424 спілчан, їм повернуто загалом незаконно утриманих або недоплачених понад 180 тис. грн.

 

До розгляду на засіданнях профорганів правовими інспекторами праці підготовлено вісім матеріалів на правову тематику.

 

Проведено чотири «Дні трудового права», членам профспілки під час особистого прийому надано 95 консультацій, розглянуто вісім письмових звернень.

 

Станіслав ТВЕРДОХЛІБ, головний правовий інспектор праці Ради профспілки у дорожній профорганізації Південної залізниці

 


У першому півріччі 2020-го правовими інспекторами праці Ради профспілки у дорожній профорганізації Придніпровської залізниці здійснено перевірки в 13 виробничих і структурних підрозділах регіональної філії. Особливу увагу приділялося достовірності обліку робочого часу та його оплаті. Виявлено 36 порушень, за якими складено чотири акти. Роботодавцям спрямовано сім подань, які наразі адміністрацією виконано у повному обсязі.

 

На вимогу правових інспекторів праці спілчанам повернуто 224,4 тис. грн. незаконно утриманих або недоплачених коштів. Відстояно трудові права та інтереси 257 членів профспілки, у тому числі п’ятьох – у судах (Запорізький терком).

 

Під час особистого прийому надано понад 290 юридичних консультацій та розглянуто вісім письмових звернень спілчан.

 

Ніна РОМАНЕНКО, головний правовий інспектор праці Ради профспілки у дорожній профорганізації Придніпровської залізниці

 


Правовими інспекторами праці Ради профспілки в Одеській дорожній профорганізації протягом шести місяців поточного року вивчено ситуацію із дотриманням законодавства про працю у 23 виробничих і структурних підрозділах регіональної філії. Під час перевірок встановлено 219 порушень та складено 23 акти, а роботодавцям внесено 19 подань із 293 пропозиціями щодо усунення недоліків. Наразі адміністрацією у повному обсязі виконано 18 подань. Зокрема, скасовано дев’ять незаконно виданих наказів про притягнення працівників до дисціплінарної відповідальності.

 

Відстояно трудові права та соціальні гарантії 334 спілчан і майже всім направлено персональні повідомлення про захист їхніх інтересів. Загалом працівникам повернуто майже 170 тис. грн., що були незаконно утримані або недоплачені.

 

Розглянуто 33 письмових звернення і надано юридичні консультації 422 членам профспілки.

 

Проведено п’ять «Днів трудового права». Для розгляду на засіданнях президій дорпрофсожу і теркомів правовими інспекторами праці підготовлено та надано дев’ять матеріалів.

 

Віра КОСТОВСЬКА, правовий інспектор праці Ради профспілки в Одеській дорожній профорганізації

 


За підсумками роботи у першому півріччі п. р. правової інспекції праці дорожньої профорганізації Львівської залізниці захищено трудові права та соціальні гарантії 313 працюючих членів профспілки.

 

Проведено перевірки у п’яти виробничих і структурних підрозділах регіональної філії, під час яких виявлено п’ять порушень трудового законодавства.

 

Під час особистого прийому надано юридичні консультації 92 спілчанам та розглянуто одне письмове звернення.

 

Володимир ШРАМКО, головний правовий інспектор праці Ради профспілки у дорожній профорганізації Львівської залізниці