Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого  і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» 

(реєстр. № 5371):

– запровадження договірного регулювання трудових відносин для окремих категорій пра­цівників;

– внесення до трудового договору додаткових підстав звільнення та відповідальності пра­цівника;

– звуження наявних прав та гарантій пра­цівників;

– надання роботодавцю можливості вводити у трудовий договір норми, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю;

– право роботодавця розірвати трудовий договір в одноосібному порядку без пояснення причин;

– виплата заробітної плати один раз на місяць;

– виплата «відпускних» в перший день відпустки, а не за три дні до її початку;

– позбавлення працівників пра­ва на проф­спілковий захист;

– нівелювання ролі профспілок у врегулюванні трудових та соціально-економічних прав працівників тощо.

 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин», як такого, що запроваджує необґрунтоване звільнення працівників та позбавляє їх профспілкового захисту» (реєстр. № 5388): 

– надання роботодавцю права практично без обмежень укладати строкові трудові договори та переукладати їх декілька разів без будь-яких наслідків;

– додаткові підстави для звільнення працівника, не передбачені законодавством;

– додаткові, не встановлені законодавством, підстави для роботи у вихідні дні та над­урочно;

– запровадження нової системи матеріальної відповідальності працівників майже в усіх випадках виходу з ладу обладнання, устаткування, комплектуючих;

– виключення необхідності ведення правил внутрішнього трудового розпорядку;

– встановлення часу початку і закінчення робіт, перерви, вихідних днів у трудовому договорі, тобто фактично на розсуд роботодавця;

– необов’язковість складання графіків змінності при змінних роботах на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях;

– скасування обов’язкового ведення графіків відпусток та подання повідомлень про початок відпустки;

– скасування процедури надання профспілкою згоди на звільнення працівника і дозволу при залученні працівників до надурочних робіт та роботи у вихідні дні тощо.

 

Підтримаймо електронні петиції проти антиурядових та антипрофспілкових законопроєктів № 5371  та № 5388!