Станом на кінець грудня 2022-го в лавах ЗСУ перебувають 8796 залізничників, в Силах територіальної оборони – 312.

Розглянемо основні гарантії трудових прав працівників, які приєдналися до лав ЗСУ та тероборони.

Збереження місця роботи (посади)

Відповідно до ч. 3 ст. 119 КЗпП України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Гарантії, визначені у ч. 3 ст. 119 КЗпП, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

Враховуючи перераховані гарантії, такі працівники під час мобілізації, особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення не підлягають звільненню на підставі п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП (призов або вступ працівника на військову службу), а лише увільняються від виконання обов’язків, передбачених трудовим договором, що оформлюється відповідним наказом (розпорядженням) роботодавця.

Підставою для збереження місця роботи і посади на підприємстві, в установі організації, незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб є сам факт призову або прийняття працівника на військову службу за контрактом (який підтверджується наданими роботодавцю відповідними документами, зокрема, довідками, витягами з наказів, розпоряджень, повістками тощо) під час мобілізації, особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення. Гарантії в частині збереження місця роботи, посади не поширюються на осіб, які обіймали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився.

Мобілізовані особи в разі наявності підстав можуть отримати статус ветерана війни, а саме – учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, який надаватиме пільги та гарантії, передбачені статтями 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та іншими нормативно-правовими актами, зокрема пільги на житлово-комунальні послуги, проїзд, санаторно-курортне лікування, отримання земельних ділянок, житла тощо.

Переважне право залишення на роботі

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу,

  • протягом двох років з дня звільнення їх зі служби (п. 9 ч. 2 ст. 42 КЗпП);
  • учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни – без терміну давності (п. 5 ч. 2 ст. 42 КЗпП).

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності

учасникам бойових дій, працюючим особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», здійснюється в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи (п. 11 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Право на відпустку

До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про відпустки»). У зв’язку з набранням чинності 19 липня 2022 р. Закону України від 1 липня 2022 р., № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» час проходження військової служби мобілізованими працівниками не буде враховуватися до стажу, що дає право на відпустки. Водночас існують інші гарантії щодо надання відпусток.

Щорічні відпустки:

– повна тривалість до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на цьому підприємстві за бажанням працівника надаються: особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання (п. 5 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про відпустки»);

– учасники бойових дій, працюючі особи з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», мають право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час (п. 12 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», п. 8 ч. 14 ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни

Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік (ст. 162 Закону України «Про відпустки»).

Зарахування часу служби до стажу роботи

Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби (ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Час проходження строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також час проходження військової служби в особливий період зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу в особливий період, особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі, час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, які зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України (ч. 1 ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Виплата середньої зарплати мобілізованим працівникам

Однією з основних гарантій для працівників, які приєдналися до лав ЗСУ та тероборони, є збереження робочого місця та посади. А ще до 19 липня 2022 р. зберігався і середній заробіток. Проте Законом України від 01.07.2022, № 2352-IX, який набрав чинності 19.07.2022, виключено норму ст. 119 КЗпП щодо збереження роботодавцем середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу.

Якщо у роботодавця є бажання й надалі робити виплати таким працівникам, він має на це право. Але тоді це вже буде не середня зарплата, а додаткові порівняно із законодавством пільги для працівників.

З відповідною пропозицією наша профспілка звернулась до керівництва Укрзалізниці, зокрема у ході переговорів, а також офіційним листом № 192/01 від 27.07.2022. Важливо, що правління АТ «Укрзалізниця» скористалось правом, передбаченим ст. 9-1 КЗпП, і 15.08.2022 (протокол № Ц-54/73 Ком.т.) ухвалило рішення за рахунок власних коштів зберігати середній заробіток (але не більше розміру двох мінімальних заробітних плат, встановлених в Україні на дату розрахунку) мобілізованим працівникам.

Зазначеним рішенням правління також встановлено, що обчислення середнього заробітку необхідно проводити відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабміну від 08.02.1995, № 100.

Це означає, що у мобілізованих працівників АТ «Укрзалізниця» з липня 2022 р. почався новий відлік розрахунку середнього заробітку. Відповідно до Постанови № 100 середня заробітна плата мобілізованим працівникам обчислюється, зважаючи на виплати за останні два календарні місяці роботи, при цьому якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється з огляду на виплати за попередні два місяці роботи. Якщо ж в розрахунковому періоді (чотири попередніх місяці від місяця нарахування) у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу. Проте, якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку.

Гарантовані державою виплати мобілізованим працівникам

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

До складу грошового забезпечення входять:

1) посадовий оклад, оклад за військовим званням;

2) щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);

3) одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця. Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону.

Грошове забезпечення виплачується у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів кваліфікованим особовим складом, враховувати характер, умови служби, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.

Порядок виплати грошового забезпечення визначається Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування та правоохоронні органи, керівниками розвідувальних органів України.

В умовах воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022, № 168 військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового й начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським крім звичайного грошового забезпечення виплачується додаткова винагорода розміром до 30 тис. грн пропорційно в розрахунку на місяць.

Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, – розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тис. грн у розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях і заходах.

Сім’ям наших військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога розміром 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

Соціальна підтримка мобілізованих працівників

Відповідно до Спільної постанови АТ «Укрзалізниця» та Профспілки залізничників і транспортних будівельників України від 17.06.2022, № Ц-3-93/4-62/Цпроф-22 про виділення коштів на подолання наслідків воєнних дій, спричинених військовою агресією, з метою забезпечення працівників, мобілізованих до лав ЗСУ, сил територіальної оборони міст та територіальних громад, та/або підрозділів, до яких цих працівників мобілізовано, їм може бути придбано військове захисне обмундирування, тактичні прилади та обладнання. Відповідні рішення ухвалюються на засіданнях президій Ради профспілки, дорожніх та об’єднаних профорганізацій. За інформацією звертайтесь до представників профспілки за місцем роботи.

Підготовлено фахівцями Ради профспілки

Опубліковано у спецвипуску газети «Вісник профспілки» № 3–12 (830–839) * 29 грудня 2022 р. разом з іншими корисними матеріалами щодо трудового законодавства у воєнний час.