28 січня 2021 року головний правовий інспектор праці Ради профспілки М.Бєльченко вніс подання очільнику «Укрзалізниці» В.Жмаку  про скасування як неправомірного розпорядження від 22.01.2021 р., № Ц/3-87/27-21 щодо відтермінування виплат, передбачених чинними Галузевою угодою і колективними договорами та віднесення цих виплат до категорії необов’язкових. 

У поданні:

1. З урахуванням вимог ст. 43 Конституції України, ст. ст. 14, 15, 22 ЗУ «Про оплату праці», ст. 7 ЗУ «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про колективні договори і угоди»,  пунктів 2.3, 2.4 і 2.5 Галузевої угоди, п.1.9 Положення про оплату праці, затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» від  22.12.2017 р., № 792 (із змінами і доповненнями) скасувати у встановленому порядку розпорядження від 22.01.2021 р., № Ц/3-87/27-21 як таке, що видане з порушеннями Конституції України та чинного законодавства України.

 

2. Розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності у встановленому КЗпП України порядку виконавців, які готували пропозиції та проєкт розпорядження Голові правління та членам правління за недбале ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, що призвело до ескалації соціальної напруги в трудових колективах.

 

3. Про вжиті заходи поінформувати правову інспекцію праці Ради профспілки у строки, встановлені ч. 9 ст. 21 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».