27 грудня 2022 року Кабінет Міністрів України постановою № 1449 затвердив Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком.

Зазначену постанову схвалено відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та ч. 1 ст. 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні». З набранням чинності змін до цих норм, з 30 квітня 2022 року, передбачено достроковий вихід на пенсію у разі звільнення працівника у зв’язку виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП України).

Необхідними умовами для призначення пенсії у цих випадках є:

– наявність страхового стажу для призначення пенсії в мінімальному розмірі;

– на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку.

Також згідно з оновленнями пенсійного законодавства, що стали чинними з кінця квітня минулого року, відновлено окрему норму про призначення дострокової пенсії за віком.

Пенсія за віком достроково призначається особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України), у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників. Призначення пенсії у зв’язку зі звільненням за цією підставою відбувається за наявності зазначених вище умов, а також за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи.