У зверненні наголошено, що, за інформацією, яка надходить до Ради профспілки від профорганів усіх рівнів, керівництвом регіональних філій і філій Товариства здійснюються спроби призупинити окремі виплати за колективними договорами, що зумовлює вкрай негативну реакцію у відповідь та ще більше загострюючи соціальну напругу серед залізничників.

Всі виплати згідно з чинними колективними договорами є обов’язковими та не можуть бути відтерміновані, призупинені або стримані в односторонньому порядку!

 

Аргументи:

 

– згідно із ст. 7 ЗУ «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» АТ «Укрзалізниця» повністю відповідає за зобов’язаннями, передбаченими чинною Галузевою угодою (до укладання нової);

 

– відповідно до частини 1  ст. 5 ЗУ «Про колективні договори і угоди» умови колдоговорів і угод, укладених згідно із чинним законодавством, є обов’язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, що їх уклали; 

 

– крім того, відповідно до п. 2.3 чинної Галузевої угоди у період її дії жодна із сторін не може в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань.


Тож профспілкова сторона висловила категоричну незгоду із зазначеною вказівкою, яка в односторонньому порядку зобов’язує керівників регіональних філій і філій під персональну відповідальність тимчасово, до окремої вказівки, стримати (відтермінувати) відповідні витрати (згідно із переліком, що є додатком до цього листа «Укрзалізниці», віднесено, зокрема, виплати за колдоговорами (матеріальна допомога на оздоровлення, одноразові заохочення, інші виплати соціального характеру – при народженні, вступі до шлюбу, на поховання, лікування тощо).


Профспілка розцінює неправомірним п. 3 зазначеного листа-вказівки, що зобов’язує керівників забезпечити перегляд встановлених працівникам доплат за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника тощо. Подібна практика може призвести до порушення технологічного процесу і поставити під загрозу безпечне перевезення вантажів і пасажирів, адже згідно із ст. 31 КЗпП роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, без відповідної оплати.


Варто окремо зауважити, що такі обмеження виплат обґрунтовуються Постановою Уряду від  9.12.2020 р., № 1236 щодо продовження дії карантину та запровадження на території України у період з 8 по 25 січня п. р. додаткових протиепідемічних заходів (локдауну), які жодним чином не вплинули на роботу залізничного транспорту у цьому році.


У зверненні В.Бубняк наголосив також, що питання щодо призупинення окремих виплат за колдоговорами порушувалось під час робочої зустрічі з керівництвом профспілки 26 січня п. р., і Голова правління запевнив присутніх у тому, що зазначена вказівка мала виключно рекомендаційний характер для керівників регіональних філій і філій, тобто вона лише передбачала старт переговорного процесу зі сторонами соціального діалогу на місцях. Проте жодних згадок про рекомендаційний характер цього листа та початок переговорів з профспілковими органами не зазначено.


Тож профспілка вимагає безумовного дотримання законодавства та норм чинних Галузевої угоди та колдоговорів і очікує від адміністрації на конкретну відповідь.