Профспілки наполягають на спільній роботі з Урядом над підготовкою проєкту Трудового кодексу України, як передбачено пп. 4. п. 3 розділу ІІ Закону України «Про дерадянізацію законодавства України» від 21 квітня 2022 р.

 

Натомість на сайті Мінекономіки оприлюднено інформацію про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту Закону України «Про працю».

 

Спілчани, закликаємо вас не підтримувати цей законопроєкт, а проголосувати проти! 


Чому «Ні!» (з аналізу та висновків СПО об’єднань профспілок):

 

1. Значна частина норм проєкту Закону не відповідає положенням Конституції України та міжнародно-правових актів. Проігноровано статті 296, 419 та 420 Угоди про асоціацію Україна – ЄС. А це – забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації.

 

2. Запроваджується механізм руйнації України як соціальної і правової держави через фактично повне нівелювання ролі держави в регулюванні трудових відносин, утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головного обов’язку держави (порушення ст. 1, 3, 43 Конституції України). 

 

3. 3мінюються правила звільнення працівників за ініціативою роботодавця, чим порушуються вимоги Конвенції МОП № 158 про припинення трудових відносин в частині встановлення законних підстав такого припинення.

 

4. Не регламентуються особливості праці неповнолітніх, питання охорони праці, дисципліни праці, праці жінок.

 

5. Працівник буде повністю залежати від волі роботодавця, оскільки в основі відносин між роботодавцем та працівником буде лежати трудовий договір, укладений в письмовій формі (роботодавець зможе встановлювати працівникам за однакову роботу різну оплату праці, різний режим роботи при виконанні однакових робіт, різні умови залучення працівників до надурочних робіт, робіт у нічний час, святкові, неробочі та вихідні дні, порядок надання щорічної відпустки та її поділ на частини тощо).

 

6. Якщо працівник відмовляється від запропонованих роботодавцем змін істотних умов праці, він може бути звільнений без попередження за два місяці.

 

7. Запроваджуються норми, що містять ознаки примусової праці та стимулюють її застосування.

 

8. Нівелюється нинішня роль профспілок, у тому числі при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

 

А головне, що в законопроєкті поза межами залишається головне завдання державного регулювання – забезпечення ефективної зайнятості, гідних умов праці, належного рівня оплати праці та недопущення бідності серед працюючих.


Тому долучайтеся до електронних консультацій від Мінекономіки, і натискайте «Ні» черговому наступу на трудові права.