15 травня 2024 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо трудових відносин при передачі суб’єкта господарювання». Він доповнює КЗпП новою статтею 36-1.

Ці євроінтеграційні зміни до законодавства внесено з метою виконання зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Вони приводять національне законодавство про працю у відповідність до положень Директиви Ради № 2001/23/ЄС від 12.03.2001 про наближення законодавств держав-членів щодо захисту прав працівників у випадку передання підприємств або бізнесів (чи їхніх частин).

Зокрема, ця стаття надає профспілкам новий інструмент при захисті права працівників на зайнятість – проведення консультацій зі старим і новим роботодавцем («відчужувачем» і «набувачем»).

Основні нововведення:

  • Надано тлумачення таких понять, як «передача суб’єкта господарювання», «відчужувач», «набувач».
  •  У разі передачі суб’єкта господарювання трудові відносини працівників продовжуються із набувачем. Права і обов’язки за трудовими договорами, що існували між працівниками і відчужувачем, переходять до набувача.
  • Статус і функції виборного органу первинної профспілкової організації зберігаються і підлягають виконанню на тих самих умовах, які існували до переходу прав і обов’язків від відчужувача до набувача.
  • Відчужувач та набувач зобов’язані не пізніше 10 робочих днів до передачі суб’єкта господарювання повідомити виборний орган первинної профспілкової організації про:

– дату або орієнтовну дату передачі;

– її причини;

– правові, економічні та соціальні наслідки для працівників;

– будь-які заходи, передбачені стосовно працівників.

  • Виборний орган первинної профорганізації протягом 5 робочих днів з дня отримання цієї інформації має право ініціювати консультації з відчужувачем та/або набувачем щодо:

–  причин прийняття рішення про передачу суб’єкта господарювання;

–  його правових, економічних та соціальних наслідків для працівників;

–  заходів, які планується запровадити для уникнення таких наслідків чи їх пом’якшення.

Консультації проводяться протягом 5 робочих днів з дня їх ініціювання. За результатами складається протокол або інший документ. Відсутність ініціювання консультацій не впливає на здійснення заходів, пов’язаних із передачею суб’єкта господарювання.

  • Про зміни істотних умов праці, спричинених передачею суб’єкта господарювання, працівника слід повідомити не пізніше ніж за два місяці.
  • У разі звільнення працівника через зміну істотних умов трудового договору на шкоду працівникові роботодавець вважається таким, що несе відповідальність за завершення трудового договору або трудових відносин.