На початку засідання перед колегами з актуальною інформацією виступив перший заступник Голови профспілки О.Мушенок.

 

У роботі засідання взяли участь член правління АТ «Укрзалізниця» Ф.Буреш, директор департаменту локомотивного господарства С.Павлов, в. о. директора департаменту стратегічного розвитку та планування О.Карначев та керівник проєкту О.Богданов, які розповіли про стан справ у Товаристві та  про передбачені суттєві зміни, що стосуватимуться організації роботи його депо. Зокрема, щодо створення єдиної ремонтної вертикалі і взаємодії з вертикалями: інфраструктури, пасажирських, вантажних перевезень, в частині організації перевезень (послуги тяги), ремонту та обслуговування тягового рухомого складу АТ «Укрзалізниця».

 

Крім того, в планах керівництва – організаційне й фінансове розділення оператора інфраструктури та перевізника всередині Товариства, а також забезпечення умов справедливого доступу до інфраструктури. Це передусім зумовлено, як зазначив в. о. директора департаменту стратегічного розвитку та планування О.Карначев, виконанням Україною зобов’язань за Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

 

Під час зустрічі член правління АТ «Укразалізниця» Ф.Буреш, спираючись на власний досвід реструктуризації локомотивного господарства однієї із європейських країн, акцентував увагу на необхідності проведення реформування Товариства та поетапної реструктуризації її локомотивного господарства. Згідно з проєктом Концепції, яку він презентував, з метою забезпечення фінансового розмежування інфраструктури залізничного транспорту й сфери експлуатації та створення економічної основи для розвитку конкуренції на ринку вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом, виокремлюватиметься локомотивна складова.

 

Керівник проєкту Концепції реструктуризації локомотивного господарства О.Богданов детально поінформував присутніх стосовно всіх трьох етапів реструктуризації локомотивного господарства та руху трудових ресурсів під час перетворень, формування штатних розписів, оптимізації чисельності працівників шляхом впровадження бізнес-функцій на аутсорсинг, спеціалізації локомотивних депо та логістики під час виробничої діяльності. 

 

Учасники засідання, ознайомившись із Стратегією розвитку АТ «Укрзалізниця» та з проєктом Концепції реструктуризації локомотивного господарства на 2020–2023 роки, планом її реалізації, висловили, у свою чергу, занепокоєння щодо поточного стану у господарстві, джерел фінансування, ризиків організаційної неспроможності здійснення та реалізації зазначених заходів. 

 

Зауважено, що з метою недопущення соціальної напруги в трудових колективах і поширення неправдивої інформації щодо запланованих змін необхідно найближчим часом забезпечити проведення в трудових колективах  роз’яснювальної роботи з детальним роз’ясненням мети таких заходів та вирішення питань працевлаштування працівників, які можуть бути вивільнені у ході проведення структурних змін, у тому числі шляхом переведення з одного виробничого  підрозділу до іншого в максимально короткі строки, а також у разі виробничої необхідності перекваліфікації працівників Товариства.

 

Проте у зв’язку із запровадженням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова КМУ від 20.05.2020 № 392), можливості для проведення інформаційної роботи в трудових колективах обмежені. 

 

Запропоновано надати можливість вносити представникам відповідних профорганів виробничих підрозділів локомотивних депо АТ «Укрзалізниця» пропозиції щодо доопрацювання гострих питань, пов’язаних з розподілом локомотивного господарства на ремонтні та експлуатаційні локомотивні депо.

 

Окремо акцентовано увагу на вимозі щодо відкликання вказівки, що стосується виведення зі штатних розкладів виробничих підрозділів усіх вакантних штатних одиниць, а також вирішення питання працевлаштування на ці посади.

 

За підсумками роботи профсекції затверджено протокол, з яким можна ознайомитися на сайті в розділі «Документи».До теми

Професійна секція працівників локомотивного господарства як робочий орган Ради профспілки у нинішньому складі працює з жовтня 2016-го. Профсекція створена з метою допомоги в реалізації права професійної спілки представляти і захищати трудові, професійні і економічні права і інтереси членів профспілки відповідної професії, фаху на термін повноважень Ради профспілки. Відтоді на її засіданнях – 11 жовтня 2016 р., 25 квітня 2017 р., 25 квітня 2018 р., 31 травня 2019 р., 30 січня 2020 р., 24 червня 2020 р. – неодноразово обговорено важливі питання, зокрема щодо структурних перетворень та реформування локомотивного господарства Товариства, за якими ухвалено виважені рішення, спрямовані передусім на відстоювання прав та інтересів працівників.