У відповідь керівництву АТ «Укрзалізниця» спрямовано листа, де висловлено категоричну позицію щодо цього:

«Вважаємо, що вилучення зі штатних розписів одиниць виробничого персоналу ставить під загрозу забезпечення структурними (виробничими) підрозділами технологічного процесу, дотримання правил експлуатації залізничного транспорту, законодавства про охорону праці, а відтак – якісних і безпечних перевезень. 

 

Як відомо, в Товаристві дуже гостро стоїть питання укомплектування штату робітників основних і допоміжних професій з причин низького рівня оплати праці, про що Рада профспілки неодноразово наголошувала правлінню і вимагала підвищення тарифних ставок і посадових окладів з метою врегулювання цього соціально значущого питання та забезпечення залізничного транспорту необхідним контингентом. Недотримання штату робітничих професій на місцях  частково вирішується за рахунок розширення  зон обслуговування, суміщення професій, виконання поряд зі своєю роботою, роботи відсутнього працівника зі  встановленням відповідних доплат. Обов’язковою умовою для встановлення зазначених доплат працівникам є вакантні посади у штатному розписі, як визначено законодавством. Вилучення їх, як це викладено у зазначеному листі, призведе до відміни доплат, а відповідно до ще більшого падіння рівня оплати праці, порушень норм праці, збільшення витрат Товариства на оплату за роботу в надурочний час, у святкові і неробочі дні, значної інтенсифікації праці. 

 

З метою недопущення порушень трудових прав працівників вимагаємо перед тим, як видавати подібні вказівки, обраховувати всі можливі ризики та наслідки, зробити фінансово-економічне обґрунтування, вивчити плинність кадрів та розрахувати необхідну нормативну чисельність відповідно до діючих норм праці  та чисельності на заплановані обсяги роботи і тільки тоді робити висновки, а не підбурювати такими вказівками трудові колективи.

 

Враховуючи викладене вище, вимагаємо лист щодо вилучення зі штатних розписів структурних  підрозділів усіх штатних одиниць, які є вакантними,  за підписом директора з управління персоналом і соціальної політики АТ «Укрзалізниця» Синякова І.О. відізвати, як такий, що порушує трудові права і соціально-економічні інтереси залізничників».