Попри воєнний стан, минулого року технічні інспектори праці Ради профспілки перевірили 155 підрозділів, 5 – разом з органами державного нагляду та відомчого контролю за охороною праці, а також взяли участь у спеціальному розслідуванні 51 нещасного випадку.

Ці перевірки виявили понад 1,5 тис. порушень вимог нормативних актів з охорони праці, для їх усунення роботодавцям надіслано 85 висновків і подань, 75 вирішено позитивно. Призупинялась експлуатація 87 машин, механізмів, устаткування.

Під час проведених перевірок виявлено факти недоплати працівникам за час проходження технічного навчання, медичних оглядів, за роботу у важких і шкідливих умовах праці, несвоєчасного забезпечення молоком, милом, спецодягом, спецвзуттям тощо.

Загалом за підсумками роботи технічної інспекції праці Ради профспілки у 2022 році працівникам повернуто недоплачених 100 тис. грн.  

Технічні інспектори праці Ради профспілки виносили на розгляд виборних органів дорожніх і територіальних профорганізацій 136 питань з охорони праці, у тому числі 9 – щодо смертельних та групових нещасних випадків, провели навчання профспілкового активу з охорони праці у 264 структурних підрозділах.

Розглянуто 367 звернень членів профспілки, з яких 357 вирішено позитивно.

Подання технічних інспекторів і звернення, які не отримали позитивного вирішення у 2022 році, лишаються на контролі технічної інспекції праці Ради профспілки. Так, у поточному році шість з них вже вирішено.

На жаль, у 2022 році відбулось зростання кількості нещасних випадків на виробництві порівняно з 2021 роком: загалом на 17,9 %, зі смертельним наслідком – на 15,2 %.   

Більшість нещасних випадків сталися з організаційних, психофізіологічних та технічних причин, через порушення технологічного процесу, невиконання вимог інструкцій з охорони праці та посадових обов’язків, внаслідок воєнних (бойових) дій.

Понад половину нещасних випадків на виробництві – це випадки природної смерті працівників. Її основними причинами були гостра серцево-судинна недостатність, тромбоемболія легеневої артерії, розрив серця, аорти, інсульт. Це свідчить про недостатнє обстеження та несвоєчасне виявлення ранніх ознак захворювань у залізничників у галузевих медичних закладах. Погіршує ситуацію і призупинення виплати працівникам коштів на оздоровлення при значному зростанні цін на медикаменти і продукти харчування.

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України зверталась з листами до АТ «Укрзалізниця» з вимогою відновити нарахування та виплату працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення, зокрема листами від 18.10.2022 №294/09 та від 08.12.2022 № 354/04. У відповідь Укрзалізниця повідомляє, що збройна агресія російської федерації проти України суттєво впливає на економічну ситуацію як в державі, так і в АТ «Укрзалізниця», тому в поточній ситуації невизначеності термінів стабілізації фінансового становища керівництво товариства не може прийняти рішення щодо поновлення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення. Робота з вирішення цього питання триває, профспілка наполягає на відновленні виплат.

Упродовж 2022 року технічними інспекторами проводилася робота щодо оформлення і надання матеріальної допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві,  а також працівникам, пораненим внаслідок воєнних (бойових) дій, спричинених військовою агресією. Дорожні профспілкові організації у 2022 році надали 870,3 тис. грн матеріальної допомоги за 77 випадками: членам профспілки, постраждалим від нещасних випадків на виробництві, пораненим і сім’ям загиблих внаслідок воєнних (бойових) дій, спричинених військовою агресією.

На постійному контролі технічної інспекції праці Ради профспілки залишається питання забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту.

 Запровадження АТ «Укрзалізниця» централізованого постачання літнього спецодягу та спецвзуття мало як негативні, так і позитивні наслідки. Погіршилася ситуація із своєчасним та в повному обсязі забезпеченням працівників галузі спецодягом та спецвзуттям у 2022 році, проте їхня якість значно покращилася.

 Станом на 1 січня 2023 року забезпеченість працівників регіональних філій та філій АТ «Укрзалізниця» становила: зимовим спецодягом – 86 %, літнім – 67 %, спецвзуттям – 85 %, іншими засобами індивідуального захисту – 69 %, миючими засобами (милом) – 58 %.

За результатами розгляду цього питання президія Ради профспілки звертає увагу керівництва АТ «Укрзалізниця», філій та регіональних філій на необхідність фінансування в повному обсязі та виконання комплексних заходів з охорони праці відповідно до статей 19, 20 Закону України «Про охорону праці» для проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативних актів з охорони праці.

Також необхідно забезпечити можливість укриття працівників під час оголошення повітряної тривоги у приміщеннях цивільного захисту (бомбосховищах), розташованих поблизу з адміністративними та виробничими будівлями, та наявність в таких приміщеннях питної води, продуктів харчування, медикаментів, санітарно-побутових приладів, місць для сидіння.

Президія наполягає на своєчасному і достатньому виділенні коштів на виконання в повному обсязі регіональними філіями, філіями Програми покращення санітарно-побутових умов у виробничих підрозділах АТ «Укрзалізниця» на 2023 рік і забезпеченні в поточному році працівників якісним і в повному обсязі спецодягом, спецвзуттям відповідно до визначених і затверджених нових технічних та якісних характеристик, а також молоком і необхідними миючими та знешкоджувальними засобами.

Від профорганів усіх рівнів президія вимагає посилити контроль за охороною праці.