У 2023 році технічна інспекція праці Ради профспілки перевірила 239 підрозділів, 12 – разом з органами державного нагляду та відомчого контролю за охороною праці.

Виявлено 1665 порушень, для їх усунення роботодавцям надіслано 96 висновків і подань, з них 85 вирішено позитивно. Призупинялась експлуатація 51 одиниці машин, механізмів, устаткування, цехів, виробничих дільниць.

Серед виявлених порушень – недоплата працівникам за час проходження медичних оглядів, за роботу у важких і шкідливих умовах праці, несвоєчасне забезпечення милом, спецодягом, спецвзуттям тощо.

Розглянуто 411 звернень членів профспілки, з яких 394 вирішено позитивно. Подання і звернення, які не було вирішено у 2023, лишаються на контролі технічних інспекторів праці.

У 2023 році загальна кількість нещасних випадків на виробництві порівняно з 2022 роком зменшилась на 15,7%, проте рівень травматизму зі смертельним наслідком, навпаки, збільшився на 15,4%.

Аналіз свідчить, що більшість випадків сталися через порушення технологічного процесу, невиконання вимог інструкцій з охорони праці та посадових обов’язків, а також внаслідок воєнних (бойових) дій.

Зросла кількість випадків природної смерті працівників на робочому місці (33 випадки проти 30 у минулому році). Її основними причинами були гостра серцево-судинна недостатність, тромбоемболія легеневої артерії, розрив серця, аорти, інсульт. Це свідчить про недостатнє обстеження та несвоєчасне виявлення ранніх ознак захворювань у залізничників попри проходження більшістю з них медичних оглядів.

Упродовж 2023 року технічними інспекторами праці проводилася робота з оформлення і надання матеріальної допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві, а також працівникам, пораненим внаслідок воєнних (бойових) дій. Дорожні профспілкові організації у 2023 році надали понад 1,2 млн грн матеріальної допомоги за 125 випадками: членам профспілки, постраждалим від нещасних випадків на виробництві, пораненим і сім’ям загиблих внаслідок воєнних (бойових) дій.

Відзначаються як позитивні, так і негативні наслідки запровадження АТ «Укрзалізниця» централізованого постачання спецодягу та спецвзуття.

До плюсів можна віднести покращення якості, пов’язане з проведенням незалежної експертизи акредитованим державним підприємством. До мінусів – затримки поставок.

Своєрідним наголосом на проблемах охорони праці стало проведення 28 квітня 2023 року Всесвітнього дня охорони праці, під час якого особливу увагу приділено питанням безпеки праці в умовах воєнних (бойових) дій, забезпечення працівників засобами гігієни, індивідуального та колективного захисту.

Президія Ради профспілки на основі звіту технічної інспекції праці вимагає від Укрзалізниці у 2024 році своєчасного і достатнього фінансування та повного виконання комплексних заходів з охорони праці і програми покращення санітарно-побутових умов у виробничих підрозділах на 2024 рік, забезпечення працівників якісним і в повному обсязі спецодягом, спецвзуттям, а також молоком і необхідними миючими та знешкоджувальними засобами.

Особливо наголошено на необхідності укриття працівників під час оголошення повітряної тривоги у приміщеннях цивільного захисту (бомбосховищах), розміщених поблизу з адміністративними та виробничими будівлями, наявності в таких приміщеннях питної води, продуктів харчування, медикаментів, санітарно-побутових умов, місць для сидіння.

Профорганам усіх рівнів наголошено на посиленні контролю за охороною праці.