Президент 11 квітня п. р. підписав Закон № 2937-IX від 23.02.2023 «Про колективні угоди та договори», спрямований на осучаснення регулювання в сфері трудових відносин. Фактично парламент ухвалив нову редакцію Закону України «Про колективні договори і угоди», прийнятого ще у 1993 році. Прийнятий закон визначає склад законодавства про колективно-договірне регулювання трудових, соціально-економічних відносин; сторони колективних переговорів; процеси підготовки до ведення колективних переговорів, початку та власне їх ведення; питання, що можуть міститися в колективних угодах тощо.

Як інформує пресслужба Верховної Ради, новий закон врегульовує низку проблемних питань у сфері колективно-договірного регулювання, а саме:

1) розширює суб’єктний склад сторін колективних переговорів, що дозволить залучити до соціального діалогу:

– нерепрезентативні профспілки та організації роботодавців (зможуть укладати галузеві угоди обмеженої дії та надавати репрезентативним суб’єктам обов’язкові для розгляду пропозиції);

– новостворені профспілки чи організації роботодавців (шляхом приєднання до відповідної сторони уже укладеної колективної угоди);

2) передбачає нові види колективних угод: галузеві угоди обмеженої дії (за участі нерепрезентативних суб’єктів) та територіальні угоди обмеженої дії (у тих галузях, де рішення місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування регулюють оплату та інші умови праці);

3) визначає порядок застосування роботодавцем умов колективних угод у випадках, коли він зобов’язаний враховувати положення угод різного рівня (територіального, галузевого, локального тощо), та встановлює взаємозв’язок між нормами колективних угод галузевого і територіального рівнів;

4) передбачає можливість призупинення й зупинення дії окремих положень колективних угод і договорів – за згодою сторін та у разі настання форс-мажорних обставин.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім пункту 5 розділу VI, який набирає чинності на наступний день після опублікування Закону. Зазначений пункт передбачає, що на період дії воєнного стану, у разі неможливості здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» у зв’язку з відсутністю необхідних статистичних даних, інформації, неможливості її отримання у встановлені терміни Національна служба посередництва і примирення може прийняти рішення про продовження строку дії свідоцтва про підтвердження репрезентативності до припинення чи скасування воєнного стану та протягом шести місяців після цього.