Тому Рада профспілки постановила:

 

– продовжити роботу щодо судового врегулювання позовних вимог до АТ «Укрзалізниця» щодо підвищення заробітної плати всім працівникам Товариства шляхом перегляду тарифних ставок і посадових окладів та скасування режиму неповного робочого тижня;

 

 активізувати роботу щодо вирішення колективного трудового спору з АТ «Укрзалізниця» та збору підписів працівників Товариства;

 

 підтримати рішення центрального штабу профспілки від 10.03.2021 р. щодо застосування активної фази спротиву і проведення 31 березня п. р. цілеспрямованої акції на залізничному транспорті «робота за правилами»;

 

 вимагати від керівництва АТ «Укрзалізниця», регіональних філій, філій, структурних підрозділів забезпечити неухильне дотримання законодавства про працю, охорону праці, виконання положень чинних Галузевої угоди і колективних договорів у повному обсязі, зокрема:

 

 забезпечити в 2021 році рівень зростання заробітної плати працівників Товариства не нижче темпів зростання у галузях економіки України з тим, щоб за її рівнем залізничний транспорт увійшов у першу десятку галузей економіки;

 

 забезпечити в 2021 році у повному обсязі фінансування соціальних пільг і гарантій, встановлених Галузевою угодою і колективними договорами, передбачивши відповідні кошти у проєкті фінансового плану Товариства;

 

 невідкладно скасувати режим неповного робочого тижня для робітників Товариства, які продовжують працювати у такому режимі;

 

 скасувати вказівку АТ «Укрзалізниця» від 22.01.2021 р. № Ц/3-87/27-21 щодо стримання (відтермінування) витрат на персонал, зокрема виплат за колективними договорами;

 

 скасувати наказ філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» від 22.01.2021 р. № 2/од щодо неправомірного припинення дії контрактів з провідниками пасажирських вагонів, квитковими касирами та іншими категоріями працівників Товариства, які працюють за контрактною формою трудового договору;

 

 припинити практику прихованого зменшення персоналу, заборонити практику зменшення контингенту працюючих без врахування обсягів роботи та економічного, технологічного обґрунтування і розрахунку соціальних наслідків;

 

 при проведенні реструктуризації (реорганізації) Товариства, оптимізації чисельності штату працівників АТ «Укрзалізниця» враховувати думку трудових колективів, завчасно направляти відповідну інформацію профспілковим органам відповідних рівнів та ухвадювати рішення за участі відповідних профорганів відповідно до п. 3.1.2 Галузевої угоди та чинних колдоговорів;

 

 посилити роботу із забезпечення обліку й оплати всіх відпрацьованих годин, налагодити достовірний облік роботи у надурочний час, вихідні дні та його оплату у повному обсязі, припинити практику приховування надурочних годин роботи;

 

 забезпечити добровільне медичне страхування пенсіонерів-залізничників і реалізацію їхнього права на безоплатне користування корпоративними медзакладами;

 

 врегулювати питання надання фінансової допомоги Асоціації ветеранів війни та праці залізничного транспорту України та організаціям ветеранів війни та праці регіональних філій і філій, які є членами Асоціації, шляхом внесення відповідних змін до п. 3.6.19 Галузевої угоди.