Перше питання порядку денного засідання стосувалося виплати компенсації за продовольчий пайок. Як відомо, Постановою Кабміну від 10.11.2021 р., № 1205 внесено зміни до Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, якими не передбачено виплати працівникам цієї компенсації. Для того, щоб тимчасово врегулювати це питання, правління АТ «Укрзалізниця» ухвалило рішення продовжити виплати такого виду компенсації у розмірі 70% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня п. р., починаючи з 24 листопада 2021 р. по 1 березня 2022 р.

 

На попередньому засіданні профсекції, 29 листопада 2021 р., було наголошено на негативних наслідках, до яких може призвести скасування виплати компенсації за продовольчий пайок, зокрема про очікуваний відтік кадрів та дисбаланс в оплаті праці, оскільки в п’ятьох воєнізованих загонах ця норма передбачена колективними договорами, а в інших – виплата здійснюється саме на підставі Положення.

 

«Адміністрація повинна бути зацікавлена в тому, щоб зберегти кадровий потенціал, уникнути відтоку кадрів. І компенсацію за ненаданий продовольчий пайок обов’язково треба передбачити в новому ко­лективному договорі філії.

 

Валерій КУЧЕР,

голова профсекції

 

Керівництво Головного управління воєнізованої охорони запевнило, що проєкт Порядку виплати грошової компенсації за продовольчий пайок буде розглянуто на засіданні робочої комісії найближчим часом та направлено на розгляд правління АТ «Укрзалізниця».

 

Представники Укрзалізниці, які долучилися до засідання онлайн, зокрема, прокоментували так: заступник директора департаменту оплати праці та мотивації персоналу АТ «Укрзалізниця» О.Мельникова підкреслила, що відповідно до рішення правління від 23.12.2021 р. це питання має бути врегульовано до 1 березня п. р., а заступник директора з управління персоналом та соціальної політики – начальник управління О.Безпалько зауважила, що в цій ситуації потрібно розробляти єдиний колективний договір філії, з урахуванням існуючих на сьогодні в колдоговорах пільг та гарантій.

 

«Для профспілки головне, щоб з 1 березня п. р. рі­вень доходів усіх без винятку працівників ВОХР через невиплату компенсації за продовольчий пайок не знизився. Цього допускати аж ніяк не можна! Крім того, важливо не забувати, що ця компенсація була введена у зв’язку з роз’їзним характером роботи. І це також слід враховувати при внесенні будь-яких змін.

 

Олександр МУШЕНОК,

перший заступник Голови профспілки

 

Інше питання порядку денного – реформування структури воєнізованої охорони та проведення оптимізації чисельності особового складу її підрозділів. 

 

На попередньому засіданні профсекції було обговорювалося питання введення в дію нового Положення про відомчу воєнізовану охорону АТ «Укрзалізниця», а вже наступного місяця, того ж числа, правлінням Укрзалізниці затверджено Положення про філію «Відомча воєнізована охорона».

 

Заступник начальника Головного управління воєнізованої охорони В.Яременко поінформував учасників профсекції про рішення правління АТ «Укрзалізниця» щодо діяльності філії «Відомча воєнізована охорона», затвердження Положення про філію та її організаційну структуру.

 

Представники профорганізацій зазначили, що реформування структури воєнізованої охорони є назрілим. Проте водночас зауважили, що рішення правління ухвалено з порушенням вимог п. 3.1.2 та п. 3.7.5 Галузевої угоди, якими визначено, що рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) відокремлених структурних підрозділів залізниць приймаються за участю відповідних профспілкових органів, а також передбачають участь профорганів у розробці та затвердженні документів із соціально-економічних та трудових питань, які стосуються інтересів працівників. 

 

Крім того, терміни, визначені в рішенні правління, не дають змогу реалізувати вимоги ст. 49-4 КЗпП Ук­раїни. 

 

Не визначено порядок переходу працівників із структури регіональних філій у філію «Відомча воєнізована охорона», невідомо яка чисельність працівників виробничих підрозділів (загонів) передбачена у штаті філії, а також незрозуміло, яку чисельність працівників буде введено в штат філії та чи може це призвести до скорочення у виробничих підрозділах і службах.

 

На запитання фахівців Ради профспілки про формений одяг представники адміністрації повідомили, що пропозиції профспілки до Положення про формений одяг поки що не було враховано, але пообіцяли, що напрацьований документ перед ухваленням правління буде погоджено з Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України.

 

ІНТЕРВ’Ю ДО ТЕМИ

 

Наводимо інтерв’ю, яке після засідання профсекції її голова В.Кучер дав газеті «Вісник профспілки».

 

— Що члени профсекції пропонують передбачити в проєкті Порядку виплати грошової компенсації за продовольчий пайок? І чи будуть представники профспілки брати участь у його розробці?

 

— Ми, звичайно, наполягаємо, щоб до складу робочої комісії, яка працюватиме над цим документом, було включено мене як голову профсекції і представників Ради профспілки. Про це було наголошено на засіданні. Повний перелік пропозицій викладено у протоколі (з документом можна ознайомитися на сайті профспілки. – Ред.) і вони, передусім, стосуються збереження грошової компенсації за продовольчий пайок працівникам підрозділів воєнізованої охорони відповідно до переліку посад, які належать до воєнізованого складу. Така виплата має бути не менше 70% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законодавством України. 

 

Важливо також, щоб працівникам виробничих підрозділів воєнізованої охорони, в яких це передбачено колективними договорами загонів, кошти виплачувалися з урахуванням вимог ст. 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» та в розмірах і порядку, визначених цими колдоговорами.

 

— Досі так і не відомо, чи будуть переведені всі працівники виробничих підрозділів і служб воєнізованої охорони з підпорядкування регіональним філіям у новостворену філію, бо в рішенні правління Укрзалізниці немає про це жодного слова. І як плануєте діяти, щоб запобігти скороченню чисельності працівників?

 

— На звернення профсекції Радою профспілки спрямовано листа до  Голови правління О.Камишіна про необхідність перегляду рішення правління від 23.12.2021 р.  (протокол засідання правління №Ц-56/144 Ком. т.). Будемо наполягати на встановленні реальних термінів реорганізації господарства воєнізованої охорони та чіткому визначенні порядку переходу працівників виробничих підрозділів воєнізованої охорони із регіональних філій у новостворену філію «Відомча воєнізована охорона». Крім того, відповідно до пунктів 3.1.2 та 3.7.5 Галузевої угоди у цих процесах має бути передбачена участь відповідних профорганів.

 

У разі відмови правління АТ «Укрзалізниця» виконати законні вимоги профспілки будемо оскаржувати неправомірні дії посадових осіб в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

Наразі на адресу очільника Товариства голови профорганізацій направили листи з вимогою переглянути рішення щодо діяльності філії «Відомча воєнізована охорона» та чітко дотримуватися законодавства України про працю, положень Галузевої угоди при здійсненні реформування воєнізованої охорони.

 

ДО УВАГИ! На момент підготовки матеріалу стало відомо, що вже видано наказ керівника регіональної філії «Південна залізниця» про виведення із її штату підрозділів воєнізованої охорони – Харківського та Полтавського загонів воєнізованої охорони. При цьому повідомлень про заплановані заходи щодо проведення процедури реструктуризації на адресу первинок, як того вимагає ст. 22 Закону «Про професійні спілки…», не надходило. Профоргани цих первинок невідкладно звернулися до директора філії з відповідними поданнями про усунення порушень чинного законодавства України.

 

Завантажити лист Ради профспілки до Голови правління О.Камишіна