Повідомляємо, що таке рішення є протиправним, позаяк ухвалене в односторонньому порядку в порушення умов колективних договорів, та черговим посяганням на соціально-економічні права працівників. 

 

Наполягаємо, що  відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

Премія – це змінна частина заробітної плати, а її відтермінування це ніщо інше, як порушення строків її виплати, за що ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтями 175, 212 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність.


Вчорашні дії керівництва АТ «Укрзалізниця» перед акцією протесту профспілки можна розцінювати як зумисне загострення соціальної напруги в трудових колективах, чергове нехтування з боку топ-менеджерів принципами соціального діалогу, разом з невиконанням домовленості, визначеної у Спільному рішенні про співпрацю та взаєморозуміння між АТ «Укрзалізниця» та профспілкою про підвищення з 1 червня 2021 року на 10% годинних тарифних ставок та посадових окладів. 

 

Тому профспілка вимагає  від керівництва Товариства безумовного дотримання законів України та колективних договорів – невідкладно скасувати лист-вказівку від 05.07.2021 року № Ц-3/6-91/2611-21.