Вчора, 20 січня, відбулося чергове засідання робочої групи, де профспілкову сторону представляє СПО об’єднань профспілок. В напрацюванні пропозицій від нашої профспілки бере участь головний технічний інспектор праці Ради профспілки Володимир Дорошенко.

 

Серед ключових зауважень СПО об’єднань профспілок до законопроєкту, зокрема, такі:

• законопроєктом не передбачено окремого розділу «Гарантії прав працівників у сфері безпеки праці та охорони їх здоров’я». Сторона профспілок вимагає не допускати звуження змісту та обсягу існуючих гарантій і прав працівників на безпечні і здорові умови праці, їх належний соціальний захист;

 у законопроєкті відсутні норми щодо державних гарантій прав працівників, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці; 

 законопроєктом створюються значні ризики звуження змісту і обсягу прав працівників у разі небезпечної для їх життя чи здоров’я виробничої ситуації;

 законопроєктом значно звужуються зміст і обсяг прав працівників на безоплатне забезпечення спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

 та інші.

 

Загалом пропозиції до редакції відповідних статей та термінів зазначені у 10 ключових позиціях СПО об’єднань профспілок. Також надано технічні рекомендації щодо узгодження законопроєкту з міжнародними та європейськими нормами захисту прав працівників і профспілок у сфері охорони праці.

 

Робота над законопроєктом продовжується. Попередньо заплановано підготувати його вже в першому кварталі поточного року і направити до Кабінету Міністрів та Верховної Ради.