Професійна спілка залізничників і транспортних будівельників України в рамках реалізації Меморандуму про співпрацю, з метою підвищення рівня правової обізнаності працівників звернулася до Державної служби України з питань праці (Держпраці) за роз’ясненнями щодо укладання строкових трудових договорів.

Департамент з питань праці Держпраці надано відповідь (лист № 2245/2/2.1-24а від 19.06.2024).

Наводимо ключові моменти щодо укладання строкових трудових договорів при прийнятті або переведенні працівника на іншу роботу:

1.Щодо укладання строкових трудових договорів

   Роботодавець не має права примушувати працівника до укладення строкового трудового договору. Працівник має право відмовитися від укладення строкового трудового договору.

   Відповідно до абзацу 2 ч. 2 ст. 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» з метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

   Відповідно до ст. 23 КЗпП строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

   Роботодавець зобов’язаний інформувати працівників, які працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, що відповідають їх кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору, а також забезпечити рівні можливості таких працівників для його укладення.

   В умовах воєнного стану роботодавець має право укладати строкові трудові договори на період відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, а також з урахуванням характеру наступної роботи, умов її виконання, або інтересів працівника.

   2. Щодо переведення працівників з безстрокових трудових договорів на строкові

   Законодавством про працю не передбачено можливості зміни безстрокового трудового договору на строковий.

   Статтею 32 КЗпП передбачено, що переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки ЗА ЗГОДОЮ ПРАЦІВНИКА, за винятком випадків, передбачених статтею 33 КЗпП та в інших випадках, передбачених законодавством.

   У період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених ч. 3 ст. 32 та ст. 103 КЗпП України, здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов.

   За наявності змін в організації виробництва і праці, що тягнуть за собою скорочення штату або чисельності працівників, роботодавець може прийняти рішення щодо вивільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.

   У разі виробничої або іншої необхідності працівник ЗА ЙОГО ЗГОДОЮ може бути тимчасово переведений на іншу роботу (за іншою професією, посадою) з наступним поверненням на свою постійну роботу. Запис про тимчасове переведення на іншу роботу до трудової книжки не вноситься.