У разі простою працівники можуть бути переведені за їхньою згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: відповідно до ст. 3 Закону України від 15 березня 2022 р. № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей. При цьому оплата праці проводиться за виконану роботу, але не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

 

Оформлення простою

 

На час простою не з вини працівника оформлюється акт простою у довільній формі (фіксуються причини, які зумовили призупинення роботи) та видається наказ власника або уповноваженого ним органу про запровадження простою.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Запровадження простою не вимагає згоди працівника. Працівник, якому запроваджений простій, оформлений наказом керівника, не виконує свої трудові обов’язки, передбачені трудовим договором.

 

Оплата простою

 

Відповідно до ст.113 КЗпП України час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче двох третин тарифної ставки (посадового окладу, окладу), встановленої (встановленого) працівникові. 

 

Рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 14.03.2022, №Ц-54/31 врегульовано питання оплати простою працівникам компанії: час простою з причин, що не залежать від працівника товариства, оплачувати з розрахунку двох третин тарифної ставки (посадового окладу, окладу), встановленої (встановленого) працівникові.   

 

Якщо для працівника встановлений неповний робочий час, то й оплата простою розраховується пропорційно до індивідуальної норми зайнятості працівника.

 

Під час простою нарахування доплат і надбавок, передбачених законодавством та колективними договорами, не здійснюється, оскільки працівники не виконують встановлену їм норму праці (лист Мінсоцполітики від 19.09.2013 року № 805/13/155-13). Водночас зберігаються ті виплати, які є обов’язковими та напряму прив’язані до окладу, наприклад доплати за ступінь, стаж, звання тощо.

 

Також не здійснюється доплата до мінімальної зарплати при повному місяці простою (роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»).

 

Лікарняний під час простою

 

Тимчасова непрацездатність працівника, яка розпочалась до початку простою чи у період простою та продовжується після його закінчення, оплачується на загальних підставах (лист ФСС з ТВП від 09.04.2014 р. № 5.1-31-767). Водночас, якщо попередньо працівнику надано відпустку чи оформлено листок непрацездатності, не вбачається правових підстав для оформлення йому у цей період простою та коригування відповідно облікової звітності і оплати.

 

Якщо працівник призваний на військову службу

 

Незалежно від запровадження на підприємстві простою, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток (стаття 119 КЗпП України).

 

Місце перебування працівників

 

Законодавчо не врегульовано питання про те, де у цей період повинні знаходитись працівники: дома чи на робочих місцях. Власник або уповноважений ним орган повинен у наказі обумовити необхідність присутності або відсутності працівника на роботі. При цьому керуватись варто доцільністю знаходження працівників на підприємстві, можливістю забезпечення їхньої безпеки на робочому місці, можливістю доїхати до роботи.

У разі оголошення простою без обов’язку перебування на робочому місці, працівник може вільно обирати місцеперебування, у тому числі в іншому регіоні країни чи за кордоном. У цьому разі роботодавець не може вимагати в працівника перебувати у певному місці, а працівник не зобов’язаний повідомляти роботодавця про місце свого перебування. 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 14.03.2022 (протокол № Ц-54/31 Ком.т) затверджено Алгоритм дій щодо обліку робочого часу та організації роботи працівників АТ «Укрзалізниця» в умовах режиму воєнного стану в Україні (далі – Алгоритм дій), оголошеного Указом.

 

Відповідно до п. 1.3.1 Алгоритму дій працівники, яким відповідним наказом був встановлений режим простою, у зв’язку із виробничою необхідністю можуть бути повернуті до звичайного режиму роботи на підставі наказу про припинення простою. Керівники підрозділів зобов’язані не пізніше строку, визначеного наказом про простій, повідомити працівників про необхідність приступити до виконання робіт (засобами телефонного зв’язку чи в інший спосіб). У п. 1.3.2. сказано, що якщо працівник, який знаходиться у місці розташування підрозділу (робочого місця) не приступить до виконання робіт у визначений наказом про припинення простою строк, він повинен обліковуватись як відсутній на робочому місці з невизначених причин.


За матеріалами 


Міністерства економіки

 

Державної служби України з питань праці

 

Порталів 

 

Ліга:Закон 

Кадровик.UA