У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця» (реєстр. № 9510 від 19.07.2023).

До проєкту Закону № 9510 увійшли профспілкові пропозиції, направлені СПО об’єднань профспілок до Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Уряду та Мінекономіки щодо:

– внесення змін до законодавства в частині посилення захисту права працівника на своєчасне отримання заробітної плати;

– включення окремих норм щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну виплату заробітної плати та створення гарантійної установи із задоволення грошових вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця.

Законопроєктом № 9510 передбачається, зокрема:

– зобов’язати роботодавця, у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата, сплатити працівникові ПЕНЮ в розмірі та на умовах, визначених трудовим або колективним договором, але не менше облікової ставки Національного банку України у розрахунку на рік за кожен день затримки, та виплатити всю суму заборгованості із заробітної плати та суму компенсації відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати»;

– надати право працівнику ТИМЧАСОВО ПРИПИНИТИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів;

– забезпечити у разі банкрутства підприємства виплату працівнику КОМПЕНСАЦІЇ у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат працівника за дванадцять місяців, що передують місяцю, в якому порушено справу про банкрутство чи припинено трудовий договір у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи. При цьому максимальний розмір компенсації не може перевищувати дванадцяти мінімальних заробітних плат станом на 1 січня відповідного року;

– включати до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування період, за який працівнику виплачено вищезазначену компенсацію заробітної плати, як період, за який сплачено єдиний внесок із виплаченої суми компенсації заробітної плати, та врахувати його при обчисленні СТРАХОВОГО СТАЖУ для призначення пенсій та страхових допомог за рахунок коштів соціального страхування;

– функції з виплати працівнику компенсації заборгованої заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця покласти на Державну службу України з питань праці.

Важливо, що прийняття законопроєкту № 9510 зробить економічно невигідною для роботодавця затримку зарплати, створить умови для скорочення обсягів наявної заборгованості з її виплати, підвищить рівень економічного захисту працівника у випадку невчасної оплати праці, а також забезпечить створення механізму компенсації заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця.

Реалізація запропонованих СПО об’єднань профспілок норм також сприятиме наближенню законодавства України до європейського права.